Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Cử chỉ sám hối: Bài Giáo Lý Thứ 6 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ 10 Tháng 1 2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 479
Vai trò của lương tâm trong những quyết định luân lý liên quan đến gia đình 03 Tháng 1 2018 + Matthêô Nguyễn Văn Khôi 767
Thơ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa 01 Tháng 1 2018 Vũ Công Chính 1900
Bài Giáo Lý Thứ 5 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Nghi Thức Đầu Lễ 28 Tháng 12 2017 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 1962
Suy niệm mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh 20 Tháng 12 2017 Vũ Công Chính 368
Tại sao phải Tham Dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật 14 Tháng 12 2017 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 1717
Khi những điều bình thường trở thành lạ lẫm 06 Tháng 12 2017 +Gm Giuse Vũ Văn Thiên 173
Giáo lý của Đức Phanxicô về Thánh Lễ 30 Tháng 11 2017 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 175
Hôn nhân dị chủng 22 Tháng 11 2017 Trần Mỹ Duyệt 183
Tháng 11 – Một suy tư về cuộc đời và sự chết 16 Tháng 11 2017 Vũ Công Chính 222

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch