Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Bài Giáo Lý 13 của Đức Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể III – “Kinh Lạy Cha” và Việc Bẻ Bánh. 21 Tháng 3 2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi 323
Đời tu và ba lời khấn 14 Tháng 3 2018 Pr. Lê Hoàng Nam, SJ 209
Đời tu và thế tục 08 Tháng 3 2018 Pr. Lê Hoàng Nam, SJ 249
Sống tinh thần Mùa Chay 01 Tháng 3 2018 Vũ Công Chính 196
Bài Giáo Lý Thứ 10 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa III – Kinh Tin Kính và Lời Nguyện Tín Hữu 22 Tháng 2 2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 228
Nguồn gốc và ý nghĩa của đời tu 15 Tháng 2 2018 Pr. Lê Hoàng Nam, SJ 818
Thơ mừng Năm mới Mậu Tuất 2018 12 Tháng 2 2018 - Linh mục Giuse Trịnh Văn Viễn 208
Người giáo dân thi hành ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế trong Giáo Hội 08 Tháng 2 2018 Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn. 592
Bài Giáo Lý Thứ 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa 05 Tháng 2 2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi 205
Phân định về ơn gọi hôn nhân 01 Tháng 2 2018 Lm Tôma Vũ Quang Trung, S.J 213

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch