Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Biến cố ngã ngựa làm đổi đời Thánh Phaolo Tông Đồ 22 Tháng 1 2018 Vũ Công Chính 340
Kinh Vinh Danh và Lời Nguyện Nhập Lễ: Bài Giáo Lý Thứ 7 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ 20 Tháng 1 2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 610
Những ảnh hưởng tiêu cực của việc sống thử 18 Tháng 1 2018 Eymard An Mai Đỗ O.Cist. 247
Cử chỉ sám hối: Bài Giáo Lý Thứ 6 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ 10 Tháng 1 2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 800
Vai trò của lương tâm trong những quyết định luân lý liên quan đến gia đình 03 Tháng 1 2018 + Matthêô Nguyễn Văn Khôi 987
Thơ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa 01 Tháng 1 2018 Vũ Công Chính 2069
Bài Giáo Lý Thứ 5 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Nghi Thức Đầu Lễ 28 Tháng 12 2017 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 2201
Suy niệm mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh 20 Tháng 12 2017 Vũ Công Chính 475
Tại sao phải Tham Dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật 14 Tháng 12 2017 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 1879
Khi những điều bình thường trở thành lạ lẫm 06 Tháng 12 2017 +Gm Giuse Vũ Văn Thiên 505

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch