Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Nhận diện những kẻ thù giấu mặt trong hôn nhân 30 Tháng 11 2016 Aug. Trần Cao Khải 616
Trở nên chính mình [1] 22 Tháng 11 2016 Lm. Thái Nguyên 667
Ngày Lễ Tạ Ơn / Thanksgiving Day Nov. 24 -2016 14 Tháng 11 2016 Vũ Công Chính 758
Đạo đức sinh học và Giáo hội Công giáo theo nhãn quan lịch sử 09 Tháng 11 2016 Giuse Nguyễn Xuân Phong 718
Thiếu khả năng kết hôn (Đ. 1095) 02 Tháng 11 2016 Lm JB. Lê Ngọc Dũng 697
Cậy trông phó thác là nhân đức của người lữ hành 25 Tháng 10 2016 Lm. Gioakim Bùi Tấn Lộc 651
Hãy năng lần hạt Mân Côi đặc biệt vào Tháng 10 Mân Côi 20 Tháng 10 2016 Vũ Công Chính 620
Khai Thác Sức Mạnh Tiềm Ẩn Của Não Bộ 12 Tháng 10 2016 Anna Phi Huyền. 814
“Niềm vui và Vẻ đẹp của Tình Yêu Hôn Nhân” 05 Tháng 10 2016 Antôn Pađôva Mặc Trầm Cung 1056
Giáo dục trẻ sống tử tế 28 Tháng 9 2016 Trầm Thiên Thu 1031

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch