Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Tâm tình linh mục tuổi gần xế chiều 02 Tháng 6 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 7717
Thư gửi Anh Chị Em mới gia nhập đạo Chúa 24 Tháng 4 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 3461
Tìm gặp Chúa trong sự thanh vắng của tâm hồn 17 Tháng 12 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 4388
Đầu tư vào con cháu 22 Tháng 11 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 3786
Bình luận về những thay đổi và bất khả đổi thay sau Công Đồng Vaticanô II 10 Tháng 7 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 4299
Thẩm định việc nói/cầu nguyện bằng 'Tiếng lạ' trong Phong Trào Canh Tân Thánh Linh 03 Tháng 1 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 8103
Qua Mẹ đến với Chúa, chứ không phải như: 'Nhà con theo đạo Mẹ'. 05 Tháng 12 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 3128
Gia phả Mẫu A tóm gọn của một dòng họ: Họ Nội người này hoặc họ Ngoại người kia 18 Tháng 11 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 20845
Gia phả Mẫu B tóm gọn của một dòng họ: Họ Ngoại người này hoặc họ Nội người kia 07 Tháng 11 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 10616
Một Cách Làm Gia Phả Họ Nội hoặc Họ Ngoại 30 Tháng 10 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 33612

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch