Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lý Do Lập Gia Phả 15 Tháng 10 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 8034
Sống Đạo Trung Tình - Nghĩa Vợ Chồng 06 Tháng 10 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 5536
Tiêu đề các Bài Viết Trên Nguyệt San và Đặc San từ 1966-2006 02 Tháng 10 2009 Viết bởi Lm. Trần Bình Trọng Lượt xem: 4489

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch