Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Một Cách Làm Gia Phả Họ Nội hoặc Họ Ngoại 30 Tháng 10 2009 Lm Trần Bình Trọng 34076
Lý Do Lập Gia Phả 15 Tháng 10 2009 Lm Trần Bình Trọng 8224
Sống Đạo Trung Tình - Nghĩa Vợ Chồng 06 Tháng 10 2009 Lm Trần Bình Trọng 5658
Tiêu đề các Bài Viết Trên Nguyệt San và Đặc San từ 1966-2006 02 Tháng 10 2009 Lm. Trần Bình Trọng 4619

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch