Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 33 TN, A: Đừng đầu hàng trước khi vào cuộc 16 Tháng 11 2017 Viết bởi An Phong, OP Lượt xem: 36
CN 32 TN, A: Cảnh giác và sẵn sàng đón Chúa 09 Tháng 11 2017 Viết bởi Lm. Vũ Thái Hòa Lượt xem: 80
CN 31 TN, A: “Các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều nhười vấp phạm” 01 Tháng 11 2017 Viết bởi Lm Gioan B. Phan Kế Sự Lượt xem: 110
CN 30 TN, A: Điều răn quan trọng nhất 26 Tháng 10 2017 Viết bởi Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Lượt xem: 129
CN 29 TN, A: Cái gì của Cêsarê thì trả cho Cêsarê 19 Tháng 10 2017 Viết bởi Paul-Maurice Lâm Thái Sơn Lượt xem: 112
CN 28 TN, A: Cửa Nước Trời luôn mở, nhưng y phục phải xứng hợp 11 Tháng 10 2017 Viết bởi Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ Lượt xem: 182
CN 27 TN, A: Siêng năng làm việc (trong vườn nho của Chúa) 03 Tháng 10 2017 Viết bởi Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng Lượt xem: 153
CN 26 TN, A: Sám hối là khởi điểm 26 Tháng 9 2017 Viết bởi TGm Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 174
CN 25 TN, A: Công bằng của lòng từ nhân 19 Tháng 9 2017 Viết bởi Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB Lượt xem: 204
CN 24 TN, A: Tha thứ 12 Tháng 9 2017 Viết bởi Tổng Gm Nguyễn Quang Kiệt Lượt xem: 209

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch