Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lễ T. Gia, A: Noi gương Thánh Gia 23 Tháng 12 2010 Viết bởi Lm Nguyễn Hữu Duyên Lượt xem: 2046
CN 4 MV, A: Em-ma-nu-en: Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta 16 Tháng 12 2010 Viết bởi Lm Nguyễn Hưng Lợi, DCCT Lượt xem: 2082
CN 3 MV, A: Hãy để việc ta làm minh chứng về ta 10 Tháng 12 2010 Viết bởi Lm Inhaxiô Trần NGà Lượt xem: 1892
CN 2 MV, A: Hãy sám hối ăn năn 03 Tháng 12 2010 Viết bởi Lm Trần Minh Đức Lượt xem: 1989
CN 1 MV, A: Nếu chủ nhà biết 26 Tháng 11 2010 Viết bởi Lm Nguyễn Văn Ty, SDB Lượt xem: 1932

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch