Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 12 TN, A: Đừng sợ sống Tin Mừng 20 Tháng 6 2017 Viết bởi Lm. Bùi Quang Tuấn, CSsR. Lượt xem: 225
Mình Máu Thánh, A: Bí tích Thánh Thể 13 Tháng 6 2017 Viết bởi Phêrô Trần Đình Phan Tiến Lượt xem: 210
Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Mầu nhiệm tình yêu - 07 Tháng 6 2017 Viết bởi Lm Jos. Quốc Phong SDB Lượt xem: 269
Lễ Hiện Xuống, A: Thánh Thần Tình Yêu. 30 Tháng 5 2017 Viết bởi Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm Lượt xem: 218
Lễ Chúa Thăng Thiên, A: Nhìn Trời 23 Tháng 5 2017 Viết bởi TGM. Giuse Ngô quang Kiệt Lượt xem: 249
CN 6 PS, A: Ở lại trong tình yêu 16 Tháng 5 2017 Viết bởi Lm Giuse Hoàng Kim Toan Lượt xem: 284
CN 5 PS, A: Vững tin vào Thiên Chúa, không xao xuyến 09 Tháng 5 2017 Viết bởi Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ Lượt xem: 360
CN 4 PS, A: Chúa Chiên Lành 02 Tháng 5 2017 Viết bởi Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty Lượt xem: 370
CN 3 PS, A: Những người khách lạ 24 Tháng 4 2017 Viết bởi Lm Nguyễn Khoa Toàn Lượt xem: 393
CN 2 PS, A: Đấng Phục Sinh đang ở giữa chúng ta 19 Tháng 4 2017 Viết bởi Gm Giuse Vũ Văn Thiên Lượt xem: 247

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch