Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 5 TN, A: “Hãy trở nên “vị mặn tình yêu Giêsu” 31 Tháng 1 2017 Viết bởi Jos. Vinc. Ngọc Biển Lượt xem: 423
CN 4 TN, A: 8 mối phúc thật 24 Tháng 1 2017 Viết bởi TGM. Ngô Quang Kiệt. Lượt xem: 547
CN 3 TN, A: Ơn gọi đâu dành để riêng ai! 17 Tháng 1 2017 Viết bởi Lm Giuse Lê Quan Trung Lượt xem: 506
CN 2 TN, A: Đức Giêsu là Đấng cứu độ nhân loại 10 Tháng 1 2017 Viết bởi Lm. Duy Khang Lượt xem: 578
Lễ Hiển Linh A: Khát vọng tìm Chúa 03 Tháng 1 2017 Viết bởi LM Nguyễn Chánh Lượt xem: 566
Lễ Mẹ TC, A: Mẹ mẫu gương 27 Tháng 12 2016 Viết bởi Lm Micae Vũ An Lộc Lượt xem: 622
Lễ GS, A: Verbum Dei - Lời Thiên Chúa ở giữa chúng ta 20 Tháng 12 2016 Viết bởi Lm Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB Lượt xem: 766
CN 4 MV, A: Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta 13 Tháng 12 2016 Viết bởi Lm. Ignatiô Trần Ngà Lượt xem: 844
CN 3 MV, A: Anh em hãy vui lên 08 Tháng 12 2016 Viết bởi Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ Lượt xem: 832
CN 2 MV, A: Hãy thống hối vì Nước Trời đã đến gần 30 Tháng 11 2016 Viết bởi Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ Lượt xem: 783

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch