Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 25 TN, A: Tình Yêu, tiêu chuẩn của Thiên Chúa 17 Tháng 9 2014 Viết bởi Lm Phêrô Nguyễn Hương Lượt xem: 1310
Lễ Thánh Giá, A: Từ thập giá đến Thánh Giá 10 Tháng 9 2014 Viết bởi Lm Vũ Xuân Hạnh Lượt xem: 1442
CN 23 TN, A: Nghệ thuật sửa lỗi 03 Tháng 9 2014 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn Hữu An Lượt xem: 1466
CN 22 TN, A: Mất trước được sau 27 Tháng 8 2014 Viết bởi TGm Jos Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1270
CN 21 TN, A: Mầu nhiệm Giáo Hội 20 Tháng 8 2014 Viết bởi Lm Trần Thanh Sơn Lượt xem: 1323
CN 20 TN, A: Tin mừng không biên giới 13 Tháng 8 2014 Viết bởi Lm Trần Thanh Sơn Lượt xem: 1205
CN 19 TN, A: Khi hành trình đức tin có sóng gió 07 Tháng 8 2014 Viết bởi Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn Lượt xem: 1370
CN 18 TN, A: Ai nấy đều được ăn no nê 30 Tháng 7 2014 Viết bởi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ Lượt xem: 1182
CN 17 TN, A: Kho tàng trong lòng đất 24 Tháng 7 2014 Viết bởi Lm Bùi Quang Tuấn, CSsR Lượt xem: 1303
CN 16 TN, A: Nhẫn nại đợi chờ! 16 Tháng 7 2014 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn Hữu An Lượt xem: 1256

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch