Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 3 PS, A: Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con 01 Tháng 5 2014 Viết bởi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ Lượt xem: 1279
CN 2 PS, A: Niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh 24 Tháng 4 2014 Viết bởi Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb Lượt xem: 1322
CN PS, A: Niềm tin vào Chúa Phục Sinh 17 Tháng 4 2014 Viết bởi TGm Giuse Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1205
CN Lễ Lá, A: Đường Thập Giá 10 Tháng 4 2014 Viết bởi Lm Trần Thanh Sơn Lượt xem: 1270
CN 5 MC, A: Tôi tin xác loài người sẽ sống lại 04 Tháng 4 2014 Viết bởi Lm Jos Nguyễn Ngọc Ngôn, Csjb Lượt xem: 1283
CN 4 MC, A: Lạy Chúa, xin cho con được thấy! 27 Tháng 3 2014 Viết bởi Lm Phaolô Trương Hoàng Phong Lượt xem: 1253
CN 3 MC, A: Ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa. 20 Tháng 3 2014 Viết bởi Lm Paul Maurice Lâm Thái Sơn Lượt xem: 1241
CN 2 MC, A: Xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần 13 Tháng 3 2014 Viết bởi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ Lượt xem: 1195
CN 1 MC, A: Chiến Thắng Cám Dỗ 06 Tháng 3 2014 Viết bởi Lm Tạ Duy Tuyền Lượt xem: 1339
CN 8 TN, A: Ơn quan phòng của Thiên Chúa 27 Tháng 2 2014 Viết bởi Lm Hồ Thông Lượt xem: 1327

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch