Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 5 MC, B: Mục nát đi để trổ sinh dồi dào bông hạt 14 Tháng 3 2018 Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P 180
CN 4 MC, B: Chuyện thưởng phạt 08 Tháng 3 2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 257
CN 3 MC, B: Chúa Giêsu thanh tẩy Đền Thờ - 01 Tháng 3 2018 Lm Giuse Nguyễn Văn Tuyên 219
CN 2 MC, B: Từ Tabor đến Golgotha 22 Tháng 2 2018 Thiên Phúc 268
CN 1 MC, B: Từ bỏ tội lỗi và trung tín với tình yêu Thiên Chúa 15 Tháng 2 2018 Lm. Nguyễn Văn Phan 193
Thứ Tư Lễ Tro: Ăn chay thế nào cho đẹp lòng Chúa 13 Tháng 2 2018 Jos. Vinc. Ngọc Biển 202
CN 6 TN, B: Đức Giêsu- Đấng chữa lành mọi bệnh tật 07 Tháng 2 2018 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 210
CN 5 TN, B: Niềm vui vì được chữa lành 31 Tháng 1 2018 Thiên Phúc 217
CN 4 TN, B: Giảng dạy như có thẩm quyền 25 Tháng 1 2018 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty 252
CN 3 TN, B: Hãy hối cải và tin vào Tin Mừng. 17 Tháng 1 2018 Lm. Bùi Thượng Lưu 240

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch