Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 24 TN, B: Về phần con, con bảo Thầy là ai? 07 Tháng 9 2015 Viết bởi Lm Ignatio Trần Ngà Lượt xem: 1017
CN 23, TN, B: Câm điếc thiêng liêng 31 Tháng 8 2015 Viết bởi Lm Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP Lượt xem: 1066
CN 21 TN, B: Chọn lựa: một hành vi không dễ 20 Tháng 8 2015 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa Lượt xem: 1103
CN 20 TN, B: Muốn Sống Đời Đời Hãy Ăn Bánh Giêsu 12 Tháng 8 2015 Viết bởi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ Lượt xem: 1076
CN 19 TN, B: Bánh từ trời - nguồn sống đích thực 05 Tháng 8 2015 Viết bởi Lm Jos Phạm Ngọc Ngôn, CsjB Lượt xem: 1076
CN 18 TN, B: Chính là Cha tôi cho các ông ăn 29 Tháng 7 2015 Viết bởi Lm Nguyễn Văn Ty Lượt xem: 983
CN 17 TN, B: Có thực mới vực được đạo 21 Tháng 7 2015 Viết bởi Lm Phêrô Bùi Trọng Khấn Lượt xem: 1121
CN 16 TN, B: Làm việc và cầu nguyện 15 Tháng 7 2015 Viết bởi Lm GB Văn Hào Lượt xem: 1030
CN 15 TN, B: Sứ mạng loan báo Tin Mừng 07 Tháng 7 2015 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn Thành Long Lượt xem: 1021
CN 14 TN, B: Cao ngạo là đánh mất tất cả 01 Tháng 7 2015 Viết bởi Lm JB Nguyễn Minh Hùng Lượt xem: 1074

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch