Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 3 TN, B: Đổi mới cuộc đời 19 Tháng 1 2012 TGm Ngô Quang Kiệt 2038
CN 2 TN, B: Chân dung người môn đệ 12 Tháng 1 2012 Như Hạ, OP 2045
Lễ Hiển Linh, B: Thành tâm thiện chí sẽ gặp Chúa 05 Tháng 1 2012 TGM Ngô Quang Kiệt 2388
Lễ Me TC, B: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ người tín hữu 29 Tháng 12 2011 Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI 1908
Lễ GS, B: Tìm hiểu ngày 'Sinh Nhật' của Chúa Giêsu Kitô 22 Tháng 12 2011 Lm Anphong Trần Đức Phương 2264
CN 4 MV, B: Như Mẹ Maria, Thưa Vâng Trong Cả Cuộc Đời 15 Tháng 12 2011 Lm Nguyễn Thành Chương, OP 2026
CN 3 MV, B: Ông có phải là Đấng Cứu thế không? 08 Tháng 12 2011 Lm Mark Link 1983
CN 2 MV, B: Theo Gương Gioan, Hãy Dọn Đường Cho Chúa Đến. 01 Tháng 12 2011 Hà Anh Tiến, OP 2150
CN 1 MV, B: Canh thức chờ Chúa đến 24 Tháng 11 2011 Lm Bùi Thượng Lưu 2780
Slideshow Lễ Chúa Kitô Vua, B 20 Tháng 11 2009 Lm. Joseph Trần Việt Hùng 2333

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch