Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 3 PS, B: Chúa giải thích Kinh Thánh và bẻ bánh 15 Tháng 4 2015 Viết bởi Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ Lượt xem: 1304
CN 2 PS, B: Cộng đoàn 'khả tín'' 09 Tháng 4 2015 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa Lượt xem: 1205
CN PS, B: Chúa đã Phục Sinh 03 Tháng 4 2015 Viết bởi Lm Giuse Phạm Thanh Liêm Lượt xem: 1312
Lễ Lá: B: Niềm vui - Thập giá – và ơn cứu độ 24 Tháng 3 2015 Viết bởi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ Lượt xem: 1265
CN 5 MC, B: Chúa Giêsu, hạt giống chịu mục nát 18 Tháng 3 2015 Viết bởi Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn Lượt xem: 1407
CN 4 MC, B: Tình yêu Thánh Giá 11 Tháng 3 2015 Viết bởi Lm Anphong Trần Đức Phương Lượt xem: 1290
CN 3 MC, B: Thanh tẩy đền thờ tâm hồn 03 Tháng 3 2015 Viết bởi Lm Nguyễn Hữu Thy Lượt xem: 1290
CN 2 MC, B: Chúa biến hình, vừa là một vinh quang vừa là một thách đố! 25 Tháng 2 2015 Viết bởi Lm Nguyễn Hữu Thy Lượt xem: 1451
CN 1 MC, B: Chiến thắng cám dỗ với Đức Giêsu 19 Tháng 2 2015 Viết bởi Lm Trần Ngà Lượt xem: 1172
CN 6 TN, B: Bệnh phong tâm hồn 10 Tháng 2 2015 Viết bởi TGm Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1348

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch