Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 12 TN, B: Thử thách trong cuộc đời 17 Tháng 6 2015 TGm Giuse Ngô Quang Kiệt 1383
CN 11 TN, B: Hạt giống Nước Trời 09 Tháng 6 2015 Lm JB. Nguyễn Minh Hùnh 1357
Lễ Mình Máu Thánh, B: Lương thực ban sự sống: “Tôi là bánh trường sinh”. 02 Tháng 6 2015 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 1286
Lễ Chúa Ba Ngôi, B: Sống Niềm Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi 27 Tháng 5 2015 Lm Giuse Nguyễn Thành Long 1419
Lễ CTT Hiện Xuống, B: Xin hiệp nhất chúng con 20 Tháng 5 2015 Lm Jos Tạ Duy Tuyền 1446
Lễ Thăng Thiên, B: Nơi Chúa hẹn gặp ta 13 Tháng 5 2015 Niềm Vui Chia Sẻ 1409
CN 6 PS, B: Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài làm tất cả vì yêu 06 Tháng 5 2015 Lm Phạm Thanh Liêm, SJ 1390
CN 5 PS, B: Gắn chặt vào cây nho Thiên Chúa 29 Tháng 4 2015 Lm JB Nguyễn Minh Hùng 1465
CN 4 PS, B: Chúa là mục tử chăn dắt tôi 21 Tháng 4 2015 Lm Jos Phạm Ngọc Ngôn, Csj 1641
CN 3 PS, B: Chúa giải thích Kinh Thánh và bẻ bánh 15 Tháng 4 2015 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 1463

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch