Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 2 MV, B: Sửa đường tâm linh cho ngay thẳng 03 Tháng 12 2014 Viết bởi Jos. Vinc. Ngọc Biển Lượt xem: 1235
CN 1 MV, B: Thái độ mong chờ Chúa đến 25 Tháng 11 2014 Viết bởi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ Lượt xem: 1235
CN 34, B: Lễ Chúa Kitô Vua Sự Thật 24 Tháng 11 2012 Viết bởi TGm Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1692
CN 33 TN, B: Ngày Chúa trở lại mở đầu hạnh phúc đời đời 22 Tháng 11 2012 Viết bởi Lm Trần Đình Nhi Lượt xem: 1734
CN 32 TN, B: Cho tất cả 08 Tháng 11 2012 Viết bởi Jean Yves Garneau Lượt xem: 1813
CN 31 TN, B: Luật tối thượng 01 Tháng 11 2012 Viết bởi TGm Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1663
CN 30 TN, B: Xin cho con được thấy 25 Tháng 10 2012 Viết bởi Lm Jos Tạ Duy Tuyền Lượt xem: 1777
CN 29 TN, B: Con Người đến để phục vụ 18 Tháng 10 2012 Viết bởi Noel Quesson Lượt xem: 1924
CN 28 TN, B: Sự giầu có đích thực 11 Tháng 10 2012 Viết bởi Lm Jos Tạ Duy Tuyền Lượt xem: 1814
CN 27 TN, B: Để vợ chồng giữ luật Chúa ‘Bất khả phân ly’ 05 Tháng 10 2012 Viết bởi Lm Đan Vinh Lượt xem: 2235

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch