Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
N 26 TN, B: Cởi mở và bác ái 27 Tháng 9 2012 Viết bởi Lm Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT Lượt xem: 2254
CN 25 TN, B: Phục vụ cách không ham lợi 20 Tháng 9 2012 Viết bởi Achille Degeest Lượt xem: 1732
CN 24 TN, B: Đường yêu thương 13 Tháng 9 2012 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa Lượt xem: 1861
CN 23 TN, B: Hãy mở ra 06 Tháng 9 2012 Viết bởi TGM Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 2286
CN 22 TN, B: Dân này chỉ mến Ta bằng môi bằng miệng 30 Tháng 8 2012 Viết bởi Lm Nguyễn Tiến Huân Lượt xem: 1831
CN 21 TN, B: "Thầy mới có lời ban sự sống đời đời" 23 Tháng 8 2012 Viết bởi Lm Nguyễn Hùng Lượt xem: 1798
CN 20 TN, B: Bánh ban sự sống đời đời 16 Tháng 8 2012 Viết bởi Lm Vũ Xuân Hạnh Lượt xem: 1876
CN 19 TN, B: Bánh bởi trời 09 Tháng 8 2012 Viết bởi TGm Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1707
CN 18 TN, B: Thoả Mãn đói và khát 02 Tháng 8 2012 Viết bởi Lm Xuân Nguyên Lượt xem: 1857
CN 17 TN, B: Chúa Giêsu chạnh lòng thương xót đám dân đói khát 26 Tháng 7 2012 Viết bởi Lm Nguyễn Hữu An Lượt xem: 2002

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch