Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 6 PS, B: Giới răn mới (Yêu thương) 10 Tháng 5 2012 Viết bởi Lm Trần Thanh Sơn Lượt xem: 1808
CN 5 PS, B: Hiệp thông với Đức Kitô 03 Tháng 5 2012 Viết bởi Lm Bùi Mạnh Tín Lượt xem: 1800
CN 4 PS, B: Người Mục tử nhân hậu 26 Tháng 4 2012 Viết bởi Lm Nguyễn Hữu Thy Lượt xem: 2059
CN 3 PS, B: Làm chứng nhân 19 Tháng 4 2012 Viết bởi Lm Nguyễn Văn Nghĩa Lượt xem: 1748
CN 2 PS, B: Xin thương xót chúng con và toàn thế giới 13 Tháng 4 2012 Viết bởi Lm Trần Đức Phương Lượt xem: 1800
CN PS, B: Ánh sáng và bóng tối 05 Tháng 4 2012 Viết bởi TGm Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1623
CN Lễ Lá, B: Thập giá trong đời sống của chúng ta 29 Tháng 3 2012 Viết bởi Lm Thái NGuyên Lượt xem: 1597
CN 5 MC, B: Hạt lúa mục nát mới sinh bông hạt 21 Tháng 3 2012 Viết bởi TGM Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1803
CN 4 MC, B: Lòng Yêu thương tha thứ của Thiên Chúa 15 Tháng 3 2012 Viết bởi Lm Vũ Xuân Hạnh Lượt xem: 2054
CN 3 MC, B: 'Thanh tẩy đời sống tâm linh' 08 Tháng 3 2012 Viết bởi Gm Vũ Văn Thiên Lượt xem: 1862

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch