Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 34, B: Lễ Chúa Kitô Vua Sự Thật 24 Tháng 11 2012 TGm Ngô Quang Kiệt 1949
CN 33 TN, B: Ngày Chúa trở lại mở đầu hạnh phúc đời đời 22 Tháng 11 2012 Lm Trần Đình Nhi 1999
CN 32 TN, B: Cho tất cả 08 Tháng 11 2012 Jean Yves Garneau 2132
CN 31 TN, B: Luật tối thượng 01 Tháng 11 2012 TGm Ngô Quang Kiệt 1932
CN 30 TN, B: Xin cho con được thấy 25 Tháng 10 2012 Lm Jos Tạ Duy Tuyền 2037
CN 29 TN, B: Con Người đến để phục vụ 18 Tháng 10 2012 Noel Quesson 2197
CN 28 TN, B: Sự giầu có đích thực 11 Tháng 10 2012 Lm Jos Tạ Duy Tuyền 2086
CN 27 TN, B: Để vợ chồng giữ luật Chúa ‘Bất khả phân ly’ 05 Tháng 10 2012 Lm Đan Vinh 2458
N 26 TN, B: Cởi mở và bác ái 27 Tháng 9 2012 Lm Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT 2542
CN 25 TN, B: Phục vụ cách không ham lợi 20 Tháng 9 2012 Achille Degeest 1982

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch