Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 24 TN, B: Đường yêu thương 13 Tháng 9 2012 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 2124
CN 23 TN, B: Hãy mở ra 06 Tháng 9 2012 TGM Ngô Quang Kiệt 2524
CN 22 TN, B: Dân này chỉ mến Ta bằng môi bằng miệng 30 Tháng 8 2012 Lm Nguyễn Tiến Huân 2098
CN 21 TN, B: "Thầy mới có lời ban sự sống đời đời" 23 Tháng 8 2012 Lm Nguyễn Hùng 2045
CN 20 TN, B: Bánh ban sự sống đời đời 16 Tháng 8 2012 Lm Vũ Xuân Hạnh 2171
CN 19 TN, B: Bánh bởi trời 09 Tháng 8 2012 TGm Ngô Quang Kiệt 1971
CN 18 TN, B: Thoả Mãn đói và khát 02 Tháng 8 2012 Lm Xuân Nguyên 2124
CN 17 TN, B: Chúa Giêsu chạnh lòng thương xót đám dân đói khát 26 Tháng 7 2012 Lm Nguyễn Hữu An 2251
CN 16 TN, B: Cần những khoảng vắng 18 Tháng 7 2012 Lm Vũ Xuân Hạnh 2171
CN 15 TN, B: Hành trang người môn đệ 12 Tháng 7 2012 TGm Ngô Quang Kiệt 2368

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch