Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 5 PS, B: Hiệp thông với Đức Kitô 03 Tháng 5 2012 Lm Bùi Mạnh Tín 1902
CN 4 PS, B: Người Mục tử nhân hậu 26 Tháng 4 2012 Lm Nguyễn Hữu Thy 2155
CN 3 PS, B: Làm chứng nhân 19 Tháng 4 2012 Lm Nguyễn Văn Nghĩa 1840
CN 2 PS, B: Xin thương xót chúng con và toàn thế giới 13 Tháng 4 2012 Lm Trần Đức Phương 1910
CN PS, B: Ánh sáng và bóng tối 05 Tháng 4 2012 TGm Ngô Quang Kiệt 1705
CN Lễ Lá, B: Thập giá trong đời sống của chúng ta 29 Tháng 3 2012 Lm Thái NGuyên 1686
CN 5 MC, B: Hạt lúa mục nát mới sinh bông hạt 21 Tháng 3 2012 TGM Ngô Quang Kiệt 1887
CN 4 MC, B: Lòng Yêu thương tha thứ của Thiên Chúa 15 Tháng 3 2012 Lm Vũ Xuân Hạnh 2151
CN 3 MC, B: 'Thanh tẩy đời sống tâm linh' 08 Tháng 3 2012 Gm Vũ Văn Thiên 1947
CN 2 MC, B: Thử thách và biến đổi 01 Tháng 3 2012 Lm Vũ Xuân Hạnh 2055

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch