Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 24 TN, C: Thiên Chúa giầu lòng thương xót 07 Tháng 9 2016 Viết bởi TGm Giuse Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1132
CN 23 TN, C: Từ bỏ để tồn tại và tăng trưởng 29 Tháng 8 2016 Viết bởi Lm Inhaxiô Trần Ngà Lượt xem: 1302
CN 22 TN, C: Khiêm tốn và vô vị lợi 23 Tháng 8 2016 Viết bởi Lm. GB. Trần Văn Hào Lượt xem: 1310
CN 21 TN, C: Vào khung cửa hẹp 16 Tháng 8 2016 Viết bởi TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1220
CN 20 TN, C: Bình an chỉ có khi sự thật lên ngôi 09 Tháng 8 2016 Viết bởi Lm. Giuse Vinc. Ngọc Biển Lượt xem: 1273
CN 19 TN, C: Linh đạo lữ hành 04 Tháng 8 2016 Viết bởi Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm Lượt xem: 1139
CN 18 TN, C: Cái tạm thời và cái bền vững 28 Tháng 7 2016 Viết bởi Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ Lượt xem: 1411
CN 17 TN C: Nét đẹp lời cầu xin 19 Tháng 7 2016 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa Lượt xem: 1325
CN 16 TN, C: Chọn điều tốt nhất 12 Tháng 7 2016 Viết bởi Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa Lượt xem: 1304
CN 15 C: Ai là người thân cận của tôi 04 Tháng 7 2016 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn An Khang Lượt xem: 1374

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch