Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lễ Chúa chịu Phép Rửa, C: Con Đường Yêu Thương Diệu Kỳ 09 Tháng 1 2010 Viết bởi Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa Lượt xem: 2243
Lễ Hiển Linh, C: Tính Phổ Quát Của Ơn Cứu Độ 04 Tháng 1 2010 Viết bởi Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa Lượt xem: 2694
CN 4 MV, C: MANG CHÚA ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI 18 Tháng 12 2009 Viết bởi Lm. Vũ Xuân Hạnh Lượt xem: 2459
CN 3 MV, C: Niềm Vui Đích Thật 12 Tháng 12 2009 Viết bởi Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa Lượt xem: 2445
CN 2 MV, C: SỬA ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN 04 Tháng 12 2009 Viết bởi Lm. Jos Tạ Duy Tuyền Lượt xem: 2140
CN 1 MV, C: Hãy đứng thẳng và ngửng đầu lên! 27 Tháng 11 2009 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa Lượt xem: 2133

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch