Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 14 TN, C: Ra đi loan báo Tin Mừng 28 Tháng 6 2016 Viết bởi An Phong Lượt xem: 1568
CN 13 TN, C: Theo Chúa cũng lắm hạng người 21 Tháng 6 2016 Viết bởi Lm. Giuse Nguyễn Thành Long Lượt xem: 1358
CN 12 TN, C: Bỏ mình và vác thập giá để đi theo Đức Giêsu 15 Tháng 6 2016 Viết bởi Jos.Vinc. Ngọc Biển Lượt xem: 1386
CN 11 TN, C: Tội lỗi và Ơn thánh 07 Tháng 6 2016 Viết bởi Lm. Anphong Trần Đức Phương Lượt xem: 1269
CN 10 TN, C: Biết chạnh lòng thương 01 Tháng 6 2016 Viết bởi Lm. Giuse Nguyễn Thành Long Lượt xem: 1370
Lễ M & M Chúa, C: Tình yêu hy sinh trao ban chính mình 24 Tháng 5 2016 Viết bởi Lm Giuse Đỗ Đức Trí Lượt xem: 1327
Lễ Ba Ngôi, C: Dâng lời chúc tụng Ba Ngôi 17 Tháng 5 2016 Viết bởi Lm. GB. Trần Văn Hào Lượt xem: 1538
Lễ Chúa TT Hiện Xuống, C: Chúa Thánh Thần - Sự Sống mới 10 Tháng 5 2016 Viết bởi TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1490
Lễ Lên Trời, C: Sống Mầu Nhiệm Lên Trời 03 Tháng 5 2016 Viết bởi Lm. Thiện Duy Lượt xem: 1617
CN 6 PS, C: Hãy vui mừng về hoa trái phục sinh của Đức Giêsu 27 Tháng 4 2016 Viết bởi Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng Lượt xem: 1588

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch