Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 5 PS, C: “Yêu như Thầy yêu”. 20 Tháng 4 2016 Viết bởi Lm. GB. Trần Văn Hào Lượt xem: 1642
CN 4 PS, C: Một đàn chiên duy nhất 12 Tháng 4 2016 Viết bởi Lm. Trịnh Ngọc Danh Lượt xem: 1576
CN 3 PS, C: Phêrô, Anh Có Yêu Mến Thầy Không? 05 Tháng 4 2016 Viết bởi Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb Lượt xem: 1648
CN 2 PS, C: Đã thấy (mà tin), đã không thấy (mà tin) 30 Tháng 3 2016 Viết bởi Lm Trịnh Ngọc Danh Lượt xem: 1285
CN PS, C: Các nhân chứng phục sinh 22 Tháng 3 2016 Viết bởi Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty Lượt xem: 1405
CN TK, C: Con đường Thập Giá 15 Tháng 3 2016 Viết bởi Lm. Đaminh Trần Quang Hiền Lượt xem: 1336
CN 5 MC, C: Án tử hình bị hủy bỏ 08 Tháng 3 2016 Viết bởi Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn Lượt xem: 1244
CN 4 MC C: Người Cha nhân hậu 01 Tháng 3 2016 Viết bởi Radio Veritas Asia Lượt xem: 1430
CN 3 MC, C: Lời mời gọi sám hối 23 Tháng 2 2016 Viết bởi Lm. Phạm Thanh Liêm Lượt xem: 1432
CN 2 MC, C: Thập giá vinh quang 16 Tháng 2 2016 Viết bởi Lm Giuse Tạ Duy Tuyền Lượt xem: 1325

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch