Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 1 MC, C: Cùng Chúa chiến thắng cám dỗ 09 Tháng 2 2016 Viết bởi Lm Giuse Trần Đình Túc Lượt xem: 1434
CN 5 TN, C: Hãy chèo ra chỗ nước sâu 02 Tháng 2 2016 Viết bởi Lm. Ignatiô Trần Ngà Lượt xem: 1324
CN 4 TN, C: Cần cái nhìn mới để đón nhận sự thật 27 Tháng 1 2016 Viết bởi Lm Giuse Phạm Thanh Liêm Lượt xem: 1387
CN 3 TN, C: Ứng nghiệm Lời Chúa - 19 Tháng 1 2016 Viết bởi TGm. Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1464
CN 2 TN C: Gia đình có Mẹ 13 Tháng 1 2016 Viết bởi Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn Lượt xem: 1473
Chúa Chịu Phép Rửa, C: Ơn gọi làm con 06 Tháng 1 2016 Viết bởi Lm GB Trần Văn Hào Lượt xem: 1426
Lễ Hiển Linh, C: Thành tâm thiện chí sẽ gặp Chúa. 30 Tháng 12 2015 Viết bởi TGm Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1438
Lễ Đêm GS Đức Giêsu là quà tặng vô giá 22 Tháng 12 2015 Viết bởi Jos Vinc. Ngọc Biển Lượt xem: 1470
CN 4 MV, C: Niềm vui Tin Mừng 16 Tháng 12 2015 Viết bởi Lm GB Trần Văn Hảo Lượt xem: 1521
CN 3 MV, C: Chúng tôi phải làm gì đây? 08 Tháng 12 2015 Viết bởi Lm Nguyễn Cao Siêu Lượt xem: 1681

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch