Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 2 MV, C: Hãy dọn đường 02 Tháng 12 2015 Viết bởi Lm GB Trần Văn Hào Lượt xem: 1581
CN 1 MV, C: Tỉnh thức bước vào thế giới mới 25 Tháng 11 2015 Viết bởi Baptista Xitô Phước Thiên Lượt xem: 1445
Lễ Chúa KItô Vua, C: Vương quốc Đức Kitô 21 Tháng 11 2013 Viết bởi TGm Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1591
CN 33 TN, C: Đợi chờ ngày Chúa đến 14 Tháng 11 2013 Viết bởi Lm Fx Nguyễn Hùng Oánh Lượt xem: 1481
CN 32 TN, C: Chết và Sống lại 06 Tháng 11 2013 Viết bởi Pm Cao Huy Hoàng Lượt xem: 1872
CN 31 TN, C: Tình thương biến đổi 02 Tháng 11 2013 Viết bởi Lm GIuse Nguyễn Hữu An Lượt xem: 1450
CN 30 TN, C: Chỉ công đức không mua được thiên đàng 24 Tháng 10 2013 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn Thành Long Lượt xem: 1772
CN 29 TN, C: Cầu nguyện với niềm tin sắt đá 17 Tháng 10 2013 Viết bởi Lm Vũ Khắc Nghiêm Lượt xem: 1593
CN 28 TN, C: Sống tri ân 10 Tháng 10 2013 Viết bởi Lm Bùi Quang Tuấn, CSsR Lượt xem: 1583
CN 27 TN, C: Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải. 03 Tháng 10 2013 Viết bởi Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu Lượt xem: 1488

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch