Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 26 TN, C: Tội hờ hững với đồng loại 26 Tháng 9 2013 Viết bởi Lm Jos Phạm Ngọc Ngôn, Csjb Lượt xem: 1931
CN 25 TN, C: Khôn ngoan đích thực 19 Tháng 9 2013 Viết bởi Lm Phạm Thanh Liêm Lượt xem: 1856
CN 24 TN, C: Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với người có tội 12 Tháng 9 2013 Viết bởi H.Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng Lượt xem: 2060
CN 23 TN, C: Theo Chúa, phải từ bỏ tình cảm tự nhiên 05 Tháng 9 2013 Viết bởi Jos. Vinc. Ngọc Biển Lượt xem: 1547
CN 22 TN, C: Ngồi vào chỗ cuối 29 Tháng 8 2013 Viết bởi Cao Huy Hoàng Lượt xem: 1867
CN 21 TN, C: Vào khung cửa hẹp 22 Tháng 8 2013 Viết bởi TGm Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1529
CN 20 TN, C: Lửa an bình 15 Tháng 8 2013 Viết bởi Lm Bùi Quang Tuấn, CSsr Lượt xem: 1524
CN 19 TN, C: Tỉnh thức là một biểu hiện của tình yêu 08 Tháng 8 2013 Viết bởi Lm Inhatiô Trần Ngà Lượt xem: 1641
CN 18 TN, C: Bảo hiểm linh hồn 01 Tháng 8 2013 Viết bởi Lm Bùi Quang Tiến Lượt xem: 1449
CN 17 TN, C: Hãy cầu nguyện: Lạy Cha .. 24 Tháng 7 2013 Viết bởi Lm Vũ Khắc Nghiêm Lượt xem: 1594

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch