Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 3 MC, C: Hãy sám hối 28 Tháng 2 2013 Viết bởi Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP Lượt xem: 1602
CN 2 MC, C: Vinh quang và tự hiến 21 Tháng 2 2013 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa Lượt xem: 1375
CN 1 MC, C: Đời là cuộc chiến không ngừng 15 Tháng 2 2013 Viết bởi Lm Jos Phạm Thanh Liêm Lượt xem: 1578
CN 5 TN, C: Từ nay con sẽ là người đánh lưới người 07 Tháng 2 2013 Viết bởi Lm Alphonse Trần Đức Phương Lượt xem: 1354
CN 4 TN, C: Điều kiện để đón Chúa 01 Tháng 2 2013 Viết bởi TGm Ngô Quamg Kiệt Lượt xem: 1329
CN 3 TN, C: Tin mừng của Đức Giêsu cho mọi người 24 Tháng 1 2013 Viết bởi Lm Phạm Thanh Liêm, SJ Lượt xem: 1557
CN 2 TN, C: Mời Chúa đến nhà 16 Tháng 1 2013 Viết bởi TGM Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1417
Lễ Chúa chiụ phép Rửa, C: Đấng gánh tội trần gian 11 Tháng 1 2013 Viết bởi Lm Inhatiô Trần Ngà Lượt xem: 1395
Lễ Hiển Linh, C: Mở lòng ra cho Đấng Cứu Thế 04 Tháng 1 2013 Viết bởi Lm Raphael Xuân Nguyên Lượt xem: 1363
Lễ Thánh Gia, C: Noi gương gia đình Thánh Gia 28 Tháng 12 2012 Viết bởi Lm John Nguyễn Lượt xem: 1684

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch