Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 28 TN, A: Chấp nhận lời mời dự tiệc Nước Trời 07 Tháng 10 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1632
CN 26 TN, A: Thi hành ý Chúa bằng việc làm 23 Tháng 9 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1536
Lễ Thánh Giá, A: Chúa dùng Thánh Giá chuộc tội loài người 11 Tháng 9 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1536
CN 22 TN, A: Theo Chúa phải từ bỏ mình và vác thập giá 26 Tháng 8 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1586
CN 20 TN, A: Ơn Cứu Độ đến với Dân Ngoại 12 Tháng 8 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1555
CN 18 TN, A: Cho người đói ăn 30 Tháng 7 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1361
CN 16 TN, A: Chung đụng với lúa miến và cỏ lùng 15 Tháng 7 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1973
CN 14 TN, A: Làm sao đến với Chúa để được bổ sức 02 Tháng 7 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1525
CN 7 PS, A: Nguyện xin cho danh Chúa được vinh hiển 30 Tháng 5 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1393
CN 4 PS, A: Xin được ở lại trong 'chuồng chiên' Giáo Hội 08 Tháng 5 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 2978

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch