Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 2 PS, A: Tin là dựa vào thế giá của người đáng tin 23 Tháng 4 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1540
CN Lễ Lá, Năm A: Xin vâng theo thánh ý Chúa 09 Tháng 4 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1734
CN 4 MC, A: Xin cho được thấy ánh sáng 26 Tháng 3 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 3206
CN 2 MC, A: Xin cho được lên núi thánh 12 Tháng 3 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1536
CN 7 TN, A: Sống theo luật thương xót thay vì luật báo thù báo oán 19 Tháng 2 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1643
CN 5 TN, A: Sao trở nên ánh sáng thế gian và muối cho đời 05 Tháng 2 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 3037
CN 3 TN, A: Xin cho được lòng sám hối tội lỗi gồm tội chia rẽ 22 Tháng 1 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1590
Lễ Chúa nhận Phép Rửa, A: Phép Rửa đánh dấu sứ mệnh Người tôi tớ đau khổ 08 Tháng 1 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1584
Lễ Mẹ TC: Mẹ cũng là mẹ người tính hữu 30 Tháng 12 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 2037
Lễ Thánh Gia, A: Noi gương Gia đình thánh 28 Tháng 12 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 1513

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch