Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 17 TN, A: Ước muốn và lựa chọn giá trị Nước Trời 20 Tháng 7 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2074
CN 15, A: Xin cho Lời Chúa sinh hoa kết quả trong đời sống 08 Tháng 7 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2394
Lễ MM Thánh Chúa, A: Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời 23 Tháng 6 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2208
Lễ Chúa Hiện Xuống, A: Việc Làm cản trở ơn Chúa Thánh Thần 09 Tháng 6 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2028
CN 6 PS, A: Tin vào lời hứa ban Chúa Thánh Thần 27 Tháng 5 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2168
CN 4 PS, A: Xin cho được ở lại trong Giáo Hội như chiên trong chuồng 13 Tháng 5 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 1925
CN 2 PS, A: Tin là dựa vào thế giá của người đáng tin 29 Tháng 4 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 1963
CN PS, A: Xin cho con được hưởng sự sống lại trong ơn nghĩa với Chúa Phục Sinh 21 Tháng 4 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 1889
T Năm T Thánh, A: Thánh Thể nối kết Linh mục và Phục vụ 18 Tháng 4 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2372
CN 5 MC, A: Xin cho được hưởng sự sống lại 07 Tháng 4 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2117

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch