Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 3 MC, A: Xin cho được uống nước hằng sống 26 Tháng 3 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2376
CN 1 MC, A: Xin cho khỏi sa chước cám dỗ 11 Tháng 3 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2026
CN 8 TN, A: Phó thác vào chương trình quan phòng của Chúa 25 Tháng 2 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2287
CN 6 TN, A: Sống tinh thần luật 11 Tháng 2 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2374
Lễ Giao Thừa A: Nguyện xin Chúa chúc lành trong năm mới 03 Tháng 2 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2378
CN 4 TN, A: Sống Tám Mối Phúc Thật 27 Tháng 1 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2834
CN 2 TN, A: Nhận ra căn tính của người Kitô giáo 12 Tháng 1 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 3000
Lễ Hiển Linh: Năm A: Tìm Đấng đáng tôn thờ chúc tụng 30 Tháng 12 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 2052
Lễ Vọng GS: A: Đường lối nhỏ bé của Chúa giáng trần 23 Tháng 12 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 2021
Lễ Mẹ Vô nhiễm, A: Được tái sinh khỏi tội nguyên tổ 08 Tháng 12 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 1915

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch