Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 5 PS, B: Như cành nho gắn liền với cây mới sinh hoa trái 28 Tháng 4 2015 Viết bởi Super User Lượt xem: 1427
CN 3 PS, B: Có Chúa trong cuộc đời là có bình an 14 Tháng 4 2015 Viết bởi Super User Lượt xem: 1404
CN PS, B: Đi tìm Chúa ngay cả khi đức tin bị khủng hoảng 31 Tháng 3 2015 Viết bởi Super User Lượt xem: 1375
CN 5 MC, B: Hạt giống có mục nát đi mới trổ sinh bông trái 17 Tháng 3 2015 Viết bởi Super User Lượt xem: 1396
CN 1 MC, B: Trung thành với lời giao ước Rửa tội 19 Tháng 2 2015 Viết bởi Super User Lượt xem: 2033
CN 3 TN, B: Đáp trả lời kêu gọi sám hối của Đức Giêsu 21 Tháng 1 2015 Viết bởi Super User Lượt xem: 1617
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, B: Tầm quan trọng của BÍ Tích Rửa Tội 06 Tháng 1 2015 Viết bởi Super User Lượt xem: 1711
CN 2 MV, B: Tìm gặp Chúa trong sa mạc của tâm hồn 04 Tháng 12 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1436
CN 30 TN, B: Xin cho được nhìn thấy 24 Tháng 10 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 1948
CN 28 TN, B: Làm sao tiền của khỏi làm cản trở mối liên hệ với Chúa 11 Tháng 10 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 2258

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch