Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 7 PS, B: Xin cho hàng Giáo Phẩm-Sĩ được hiệp nhất 16 Tháng 5 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 2246
CN 6 PS, B: Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy 09 Tháng 5 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 2801
CN 4 PS, B: Biết Chúa khác với việc biết về Chúa 25 Tháng 4 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 2087
CN 2 PS, B: Đóng bè để giữ vững đưc tin 11 Tháng 4 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 2065
CN Lễ Lá, B: Qua đau khổ Thánh giá tới vinh quang Phục sinh 28 Tháng 3 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 1906
CN 4 MC, B: Chúa sửa phạt những người Chúa yêu 14 Tháng 3 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 1942
CN 3 MC, B: Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện 08 Tháng 3 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 2415
CN 2 MC, B: Từ cõi chết sôóng lại nghĩa là gì? 29 Tháng 2 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 2169
CN 7 TN, B: Tin vào Đấng có quyền chữa bệnh và tha tội 15 Tháng 2 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 1701
CN 5 TN, B: Xin ơn chữa lành bệnh tật xác hồn 02 Tháng 2 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 2376

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch