Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 4 TN, B: Tin vào lời giảng dạy có quyền thế 25 Tháng 1 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 2397
Mẫu B: Mừng Xuân mới với ý hướng đổi mới con người 20 Tháng 1 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 1826
CN 2 TN, B: Đáp trả và sống ơn gọi của mỗi người mỗi ngày 12 Tháng 1 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 1804
Lề Đức Maria, Mẹ TC, B: Mẹ ghi nhớ và suy ngẫm những điều đó trong lòng 29 Tháng 12 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2476
Lễ Rạng Đông GS, B: Lễ Sinh Nhật đầu tiên được mừng thế nào? 22 Tháng 12 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2126
CN 4 MV, B: Xin vâng như trinh nữ Maria để chờ đón Chúa ra đời 14 Tháng 12 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 1801
CN 3 MV, B: Tìm gặp Chúa trong vị thế của mình 07 Tháng 12 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 1762
CN 1 MV, B: Đợi chờ trong hi vọng 23 Tháng 11 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2230
Lễ Tro: Sống tinh thần Mùa Chay 18 Tháng 2 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 3306
Lễ Chúa Kitô Vua, B: NƯỚC CHÚA KHÔNG THUỘC THẾ GIAN NÀY 21 Tháng 11 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 2134

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch