Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lễ Mẹ TC, C: Tôn kính Mẹ vào những ngày Lễ khác nhau 30 Tháng 12 2015 Viết bởi Super User Lượt xem: 1946
Lễ Vọng GS, C: Đường lối nhỏ bé của Chúa giáng trần 21 Tháng 12 2015 Viết bởi Super User Lượt xem: 1841
Lễ Chúa Kitô Vua, C: Chấp nhận vương quyền của Chúa là Vua 21 Tháng 11 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 2386
CN 24 TN, C: Niềm vui khi tìm được người hay vật đã mất 11 Tháng 9 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 1918
CN 22 TN, C: Bài học khiêm tốn và vị tha 28 Tháng 8 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 4463
CN 20 TN, C: Nghe danh thánh Chúa Giêsu là cớ mâu thuẫn 21 Tháng 8 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 1671
CN 18 TN, C: Tìm kiếm của an toàn vĩnh cửu 31 Tháng 7 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 2013
CN 16 TN, C: Lựa chọn phần tốt nhất 17 Tháng 7 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 3012
CN 14 TN, C: Làm việc tông đồ giáo dân 03 Tháng 7 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 2522
CN 12 TN, C: Liều mạng sống vì danh Chúa, sẽ cứu được mạng sống 19 Tháng 6 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 1756

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch