Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 2 MV, C: Sửa đường Chúa đến theo nghĩa thiêng liêng 05 Tháng 12 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 1772
Lễ Tro, B: Sống tinh thần Mùa Chay 20 Tháng 2 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 4205
CN 33 TN, C: Sửa soạn cho ngày sau hết mà không ai biết 12 Tháng 11 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 2855
CN 32 TN, C: Tin vào sự sống lại đời sau 04 Tháng 11 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 2611
CN 30 TN, C: Lời cầu nguyện của người khiêm tốn đươọc chấp nhận 22 Tháng 10 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 2762
CN 28 TN, C: Biết ơn về ân huệ nhận được 08 Tháng 10 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 2451
CN 26 TN, C: Sử dụng tiền của với trách nhiệm cứu giúp 24 Tháng 9 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 2166
CN 24 TN, C: Niềm vui khi tìm được người hay vật đã mất 08 Tháng 9 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 2537
CN 22 TN, C: Bài học khiêm tốn và vị tha 26 Tháng 8 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 2647
Lễ Đức Maria Lên Trời, Năm C: Những sứ điệp Mẹ dạy tại La Vang 12 Tháng 8 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 2662

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch