Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 19 TN, C: Tỉnh thức và sẵn sàng đợi chờ 05 Tháng 8 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 3796
CN 17 TN, C: Cầu nguyện như Chúa dạy 22 Tháng 7 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 4499
CN 15 TN, C: Yêu tha nhân phải được thể hiện bằng việc làm 08 Tháng 7 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 3679
CN 13 TN, C: Theo Chúa phài dành ưu tiên cho việc Chúa 23 Tháng 6 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 3746
CN 11 TN, C: Ăn năn sám hối tội lỗi và hoán cải tâm hồn 11 Tháng 6 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 6597
Lễ C Ba Ngôi, C: Sống đức tin vào Màu Nhiệm Chúa Ba Ngôi khác việc hiểu biết về Màu Nhiệm 28 Tháng 5 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 2481
Lễ CTT Hiện Xuống, C: Thống hối để nhận ơn Chúa Thánh Thần 20 Tháng 5 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 4003
CN 6 PS, C: Bình an Chúa hứa ban, nhân loại không ban nổi 07 Tháng 5 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 3892
CN 4 PS, C: Chiên nghe theo tiếng chủ chăn 22 Tháng 4 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 4443
CN 2 PS, C: Tin mạnh cũng có lúc hồ nghi 08 Tháng 4 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 3902

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch