Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lễ Vọng PS, C: Kính mừng Chúa Phục Sinh & Chúc mừng Anh Chị Em Tân tòng 02 Tháng 4 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 2467
CN LLá/TKhó, C: Sống Tuần Lễ mang lại ơn cứu độ 25 Tháng 3 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 3544
CN 5 MC, C: Được tha thứ tội ngoại tình để làm lại cuộc đời 17 Tháng 3 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 3382
CN 3 MC, C: Sám hối để trổ sinh hoa trái thiêng liêng 04 Tháng 3 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 2332
CN 2 MC, C: Đức tin không hẳn tuỳ thuộc vào cao hứng thiêng liêng 23 Tháng 2 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 3123
Lễ Tân Niên, C: Mừng Xuân mới với nguyện ước được bình an 12 Tháng 2 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 2195
CN 6 TN, C: Sống Bốn Mối Phúc và tránh Bốn Mối Hoạ 09 Tháng 2 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 2252
CN 5 TN, C: Cậy nhờ vào ơn thánh để đáp trả lại tiếng gọi từ trên 03 Tháng 2 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 3050
CN 4 TN, C: Khi quan niệm ngôn sứ không được đón tiếp tại quê nhà 28 Tháng 1 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 2640
CN 3 TN, C: Sống niềm tin tôn giáo hiện tại ở đây và bây giờ 20 Tháng 1 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 3255

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch