CN PS, B: Đi tìm Chúa ngay cả khi đức tin bị khủng hoảng

CN_PS_BChúa Nhật Phục Sinh, Năm B

Cv 10:34, 37-43; Cl 3:1-4; Ga 20:1-9

Mỗi dân tộc có những câu truyện thần thoại khác nhau. Trí tưởng tượng người ta càng giầu thì truyện càng thần thoại. Tuy nhiên câu truyện của một người đã chết đi ba ngày, rồi tự mình sống lại, là một truyện quá thần thoại, vượt sức tưởng tượng của loài người.

Xem thêm: CN PS, B: Đi tìm Chúa ngay cả khi đức tin bị khủng hoảng

Write comment (0 Comments)

CN 30 TN, B: Xin cho được nhìn thấy

CN_30_TN_BChúa Nhật 30 Thường Niên, Năm B

Gr 31:7-9; Ep 5:1-6; Mc 10:46-52

Thánh kinh là một câu chuyện trở về nhà Cha, Ðấng hằng nóng lòng và kiên nhẫn đợi chờ loài người. Thường người ta không đánh giá được, cũng không quí trọng được sự vật mà người ta có, cho tới khi người ta mất đi. Người ta không đánh giá được quê hương, nhà cửa, ruộng vườn cho tới khi người ta phải rời bỏ như trong hoàn cảnh di cư, tị nạn.

Xem thêm: CN 30 TN, B: Xin cho được nhìn thấy

Write comment (0 Comments)

CN 5 MC, B: Hạt giống có mục nát đi mới trổ sinh bông trái

CN_5_MC_BChúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm B

Gr 41:31:31-34; Dt 5:7-9; Ga 12:20-33

Danh tiếng Ðức Giêsu lúc này đã phải vang dội như sóng bạc đầu, nhất là việc Người vừa làm cho ông Ladarô đã chết bốn ngày sống lại ở Bêtania, cách Giêrusalem có hai dậm.

Xem thêm: CN 5 MC, B: Hạt giống có mục nát đi mới trổ sinh bông trái

Write comment (0 Comments)

CN 28 TN, B: Làm sao tiền của khỏi làm cản trở mối liên hệ với Chúa

CN_28_TN_BChúa Nhật 28 Thường Niên, Năm B

Kn 7:7-11; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay kêu gọi người tín hữu minh định lại những giá trị ưu tiên cho cuộc sống. Trong Phúc âm Chúa dạy các tông đồ những giá trị quan trọng cho việc thiết lập và mở mang nước Chúa. Trong bậc thang giá trị của người Kitô giáo thì những giá trị vật chất phải nhường chỗ cho những giá trị tinh thần, và những giá trị tinh thần phải nhường chỗ cho những giá trị thiêng liêng.

Xem thêm: CN 28 TN, B: Làm sao tiền của khỏi làm cản trở mối liên hệ với Chúa

Write comment (0 Comments)

CN 1 MC, B: Trung thành với lời giao ước Rửa tội

CN_1_MC_BChúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm B

St 9:8-15; 1Pr 3:18-22; Mc 1:12-15

Theo Thánh kinh, thì mỗi khi Thiên Chúa có điều chi thoả thuận với dân mình, thì Người lập giao ước. Giao ước Thánh kinh khác với hợp đồng giữa hai phe nhóm hoặc hiệp định giữa hai quốc gia.

Xem thêm: CN 1 MC, B: Trung thành với lời giao ước Rửa tội

Write comment (0 Comments)

CN 26 TN, B: Cộng tác trong việc làm sáng danh Thiên Chúa

CN_26_TN_BChúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B

Ds 11:25-39; Gc 5:1-6; Mc 9:37-42,44,46-47

Khi so sánh mình với người khác, người ta có thể nẩy ra cảm giác ghen tuông, ganh tị nếu thấy người khác trổi vượt hơn mình về phương diện nào đó. Sở dĩ có cảm giác ganh tị, ghen tuông vì người ta sợ bị lép vế, bị mất ảnh hưởng hoặc bị đe doạ. Khi ông Môsê được thần khí của Thiên Chúa ngự xuống nói chuyện, thì ông dùng một phần thần khí ngự trên ông mà đặt trên bảy mươi kì mục trong lều trại.

Xem thêm: CN 26 TN, B: Cộng tác trong việc làm sáng danh Thiên Chúa

Write comment (0 Comments)

CN 3 TN, B: Đáp trả lời kêu gọi sám hối của Đức Giêsu

CN_3_TN_BChúa Nhật 3 Thường Niên, Năm B

Gn 3:1-5,10; 1Cr 7:29-31; Mc 1:14-20

Nhận được sứ điệp rao giảng sám hối cho dân thành Ni-ni-vê ngoại đạo, ngôn sứ Giô-na quyết định bỏ trốn vì ông cho rằng chỉ có dân Chúa mới cần nghe sứ điệp sám hối.

Xem thêm: CN 3 TN, B: Đáp trả lời kêu gọi sám hối của Đức Giêsu

Write comment (0 Comments)

CN 24 TN, B: Qua đau khổ Thánh Giá tới vinh quang Phục Sinh

CN_24_TN_BChúa Nhât 24 Thường Niên, Năm B

Is 50:5-9a; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35

Theo quan niệm Do thái giáo thời bấy giờ, thì Ðấng cứu thế phải là nhà lãnh đạo trổi vượt, một nhà cải cách xã hội tài ba, một tướng lãnh bách chiến bách thắng để có thể lật đổ ách thống trị của ngoại bang là người La mã đang cai trị họ thời vua Hêrođê và đưa dân tộc họ lên hàng số một, làm bá chủ hoàn cầu.

Xem thêm: CN 24 TN, B: Qua đau khổ Thánh Giá tới vinh quang Phục Sinh

Write comment (0 Comments)

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, B: Tầm quan trọng của BÍ Tích Rửa Tội

LE_CHUA_CHIU_PHEP_RUA_B

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Năm B

Is 55:1-11; 1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11

Nếu phép rửa của ông Gioan tẩy giả không có công hiệu tha tội thì tại sao Ðức Giêsu là Ðấng vô tội lại đến xin chịu phép rửa ở sông Gio-đan? Ðây chính ông Gioan đã trả lời cho câu hỏi này:

Xem thêm: Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, B: Tầm quan trọng của BÍ Tích Rửa Tội

Write comment (0 Comments)

CN 22 TN, C: Luật Chúa ban hành nhằm thăng tiến đời sống con người

CN_22_TN_BChúa Nhật 22 Thường Niên, Năm B

Ðnl 4:1-2, 6-8; Gc 1:17-18, 21-22, 27; Mc 7:1-8, 14-15, 21-23

Luật Chúa được ban hành là để hướng dẫn đời sống con người và nhắc nhở cho loài người bước đi theo đường lối chính trực, nhằm thăng tiến hoá đời sống con người. Như vậy mục đích của việc giữ luật là nhằm giải phóng con người khỏi sống theo bản năng và khỏi áp dụng luật rừng. Trong bài trích sách Ðệ nhị luật, Môsê nhắc nhở cho họ: Hãy tuân giữ những mệnh lệnh của Chúa là Thiên Chúa chúng ta mà tôi truyền cho anh em (Ðnl 4:2).

Xem thêm: CN 22 TN, C: Luật Chúa ban hành nhằm thăng tiến đời sống con người

Write comment (0 Comments)

CN 2 MV, B: Tìm gặp Chúa trong sa mạc của tâm hồn

CN_2_MV_BChúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm B

Is 40:1-5,9-11; 2Pr 3:8-14; Mc 1:1-8

Phúc âm theo thánh Mác-cô bắt đầu bằng câu chuyện Gioan tiền hô, ngôn sứ cuối cùng trong thời Cựu ước. Sau một thời gian lâu dài vắng bóng ngôn sứ, thì dân Chúa lại có thể nghe tiếng Người qua miệng Gioan, một đại ngôn sứ vừa xuất hiện.

Xem thêm: CN 2 MV, B: Tìm gặp Chúa trong sa mạc của tâm hồn

Write comment (0 Comments)

CN 20 TN, B: Lời mời gọi tin và ăn bánh hằng sống

CN_20_TN_BChúa Nhật 20 Thường Niên, Năm B

Cn 9:1-6; Ep 5:15-20; Ga 6:51-59

Khi ma qủi thách thức Ðức Giêsu biến đá thành bánh mà ăn, Chúa liền trích lời sách Ðệ nhị Luật (Dt 8:3) mà quở trách nó: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4:4). Lời Chúa trong Thánh kinh đã trở thành lẽ sống cho người Do thái hằng bao nhiêu ngàn năm, ngay cả trước khi Chúa cứu thế giáng trần.

Xem thêm: CN 20 TN, B: Lời mời gọi tin và ăn bánh hằng sống

Write comment (0 Comments)

Chuyên mục phụ

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch