CN PS, C: Chúa Phục sinh: Nền tảng đức tin Kitô giáo

CN_PS_CChúa Nhật Phục Sinh, Năm C

Cv 10:34a, 37-43; Cl 3:1-4; Ga 20:1-9

Vào thập niên cuối của năm 1950, để bôi nhọ đạo Công giáo, người Cộng sản tuyên truyền chiến dịch rỉ tai nói rằng: người Công giáo thờ Chúa chết trên thập giá. Ðiều họ nói chỉ đúng một nửa. Nửa kia họ không nói là Chúa làm người đã sống lại từ cõi chết.

Xem thêm: CN PS, C: Chúa Phục sinh: Nền tảng đức tin Kitô giáo

Write comment (0 Comments)

CN 2 MV, C: Sửa đường Chúa đến theo nghĩa thiêng liêng

CN_2_MV_CChúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm C

Br 5:1-9; Pl 1:4-6, 8-11; Lc 3:1-6

Thánh sử Luca, người ưa thích sự kiện lịch sử đã đặt để niên hiệu chính xác, dựa theo triều đại của những nhân vật lịch sử của đế quốc La mã và của Do Thái giáo, cho thời điểm mà thánh Gioan tiền hô đi vào sa mạc, rao giảng phép rửa sám hối (Lc 3:1-3). Theo sự tính toán của thánh sử Luca, thì vào khoảng năm hai mươi tám hoặc ba mươi trước khi Ðức Giêsu bắt đầu cuộc sống công khai, Gioan tiền hô bắt đầu rao giảng phép rửa sám hối, sửa soạn cho sứ mệnh loan báo tin mừng Ðấng Ki-tô đến bằng cách sống ẩn dật, hãm mình và cầu nguyện.

Xem thêm: CN 2 MV, C: Sửa đường Chúa đến theo nghĩa thiêng liêng

Write comment (0 Comments)

CN 1 MC, C: Hành trình đi về đất hứa

CN1_MC_CChúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm C

Ðnl 26:4-10; Rm 10:8-13; Lc 4:1-13

Mùa chay là thời gian người tín hữu kiểm điểm lại mối liên hệ trước mặt Chúa và xét lại mối tương quan giá trị của mỗi người: những gì là quan trọng trước mặt Chúa và quan trọng hơn trong cuộc sống người tín hữu. Mùa chay kéo dài bốn mươi ngày, nhắc nhở cho người tín hữu 40 năm trường dân Chúa đi qua sa mạc để vào đất hứa.

Xem thêm: CN 1 MC, C: Hành trình đi về đất hứa

Write comment (0 Comments)

Lễ Tro, B: Sống tinh thần Mùa Chay

THU_TU_LE_TRO_BThứ Tư Lễ Tro, Năm A, B, C

Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6:2; Mt 6:1-6,16-18

Thứ Tư lễ Tro là ngày khởi đầu mùa Chay thánh, kéo dài khoảng bốn mươi ngày đêm, để tưởng nhớ bốn mươi đêm ngày (Mt 4:2) Ðức Giêsu ăn chay cầu nguyện trong hoang địa. Hôm nay trong nghi thức xức tro, linh mục nhắc nhở: Ta là thân bụi đất, và sẽ trở về đất bụi (St 3:19).

Xem thêm: Lễ Tro, B: Sống tinh thần Mùa Chay

Write comment (0 Comments)

Lễ Mồng 2 Tết, C: Kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ

LE_MONG_2_TET_CLễ Mồng Hai Tết, Năm A, B, C

Hc 44:1,10-15; Ep 6:1-4,18-24; Mt 15:1-6

Mồng hai Tết được Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam qui định là ngày kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Truyền thống lễ giáo Việt nam dạy con cái phải thảo kính ông bà cha mẹ qua những câu ca dao như: Công cha như núi thái sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là con ngoan.

Xem thêm: Lễ Mồng 2 Tết, C: Kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ

Write comment (0 Comments)

CN 33 TN, C: Sửa soạn cho ngày sau hết mà không ai biết

CN_33_TN_CChúa Nhật 33 Thường Niên, Năm C

Ml 3:19-20; 2 Tx 3:7-12; Lc 21:5-19

Phụng vụ lời Chúa vào cuối năm phụng vụ đặt trước mắt người tín hữu viễn tượng của việc Chúa đến lần thứ hai vào ngày thế mạt. Khi chọn đoạn Thánh kinh từ sách Malakhi, Giáo hội muốn nhắc nhở cho người tín hữu về ngày của Chúa, ngày mà mặt trời công chính (Ml 3:20a) sẽ được chiếu sáng trên những kẻ kính sợ Người. Còn bài Phúc âm đưa ra những hình ảnh về: Chiến tranh, loạn lạc (Lc 21:9), động đất, ôn dịch, đói kém, những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao (c. 10), khiến người ta lầm tưởng rằng ngày chung cục (c. 9), là ngày sau hết đã đến gần.

Khi bàn về ngày sau hết, tác giả Thánh kinh thường nại đến loại ngôn ngữ khải huyền, nghĩa là ngôn ngữ hay mẫu tư tưởng biểu tượng khó hiểu về ngày sau hết. Sách Danien, một phần sách Êdêkien, sách Khải huyền, phần bàn về ngày cánh chung trong Phúc âm Mát-thêu, Mác-cô và Luca, gợi lại những tai hoạ với những hình ảnh tàn phá xẩy ra trong vũ trụ như chiến tranh, động đất, bão tố, lụt lội và chết chóc.

Xem thêm: CN 33 TN, C: Sửa soạn cho ngày sau hết mà không ai biết

Write comment (0 Comments)

Lễ Chúa Chịu phép Rửa, C: Trách nhiệm phụ huynh trong việc xin rửa tội cho con cái

LE_CHUA__CHIU_PR_CLễ Chúa Chịu Phép Rửa, Năm C

Is 40:1- 5: 9-11; Tt 2:11- 14; 3:4-7; Lc 3:15-16, 21-22

Khi ông Gioan  tiền hô rao giảng phép rửa sám hối, thì dân chúng tuốn đến tấp nập để xin được chịu phép rửa. Ðức Giê-su cũng phê chuẩn phép rửa của Gio-an bằng cách xin chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Tuy nhiên phép rửa của Gio-an không phải là bí tích rửa tội.

Xem thêm: Lễ Chúa Chịu phép Rửa, C: Trách nhiệm phụ huynh trong việc xin rửa tội cho con cái

Write comment (0 Comments)

CN 32 TN, C: Tin vào sự sống lại đời sau

CN_32_TN_CChúa Nhật 32 Thường Niên, Năm C

2 Mcb 7:1-2, 9-14; 2 Tx 2:16-3:5; Lc 20:27-38

Nếu đời này là cùng đích và là cứu cánh của con người, thì nhiều sự việc xẩy ra ở trần thế là bất công, khi người gian ác được giầu sang, mạnh khoẻ; còn người hiền đức lại phải sống cảnh nghèo khó, bệnh tật. Nếu không có đời sau thì người ta phải tận hưởng những sự vật đời này cho tới mức tối đa, người ta phải tìm ăn ngon, mặc đẹp và kiếm tìm những thú vui cho thoả mãn ở đời này. Người theo các tôn giáo lớn như Phật Giáo, Ấn Giáo và Hồi Giáo đều tin có một kiếp sống nào đó ở đời sau. Còn đối với người Thiên Chúa Giáo, thì việc trải qua từ đời này sang đời sau, được gọi là phục sinh hay sống lại.

Xem thêm: CN 32 TN, C: Tin vào sự sống lại đời sau

Write comment (0 Comments)

Lễ Thánh Gia, C: Gia đình đầu tư vào con cháu

LE_THANH_GIA_CLễ Thánh Gia, Năm C

Hc 3:2-6, 12-14; Cl 3:12-21; Lc 2: 41-52

Giáo hội thiết lập lễ Thánh gia vào năm 1921 để chỉ cho thấy tầm quan trọng của đời sống gia đình, và gương mẫu của gia đình thánh. Chính Ðức Giêsu đã chỉ cho thấy tầm quan trọng của đời sống gia đình qua cuộc đời của Người tại thế. Chúa chỉ dành có ba năm đi rao giảng tin mừng cứu độ, trong khi Người đã dành ba mươi năm - nhiều hơn gấp mười lần - sống trong bầu khí gia đình, có mẹ, có cha nuôi, để tu thân luyện đức.

Xem thêm: Lễ Thánh Gia, C: Gia đình đầu tư vào con cháu

Write comment (0 Comments)

CN 30 TN, C: Lời cầu nguyện của người khiêm tốn đươọc chấp nhận

CN_30_TN_CChúa Nhật 30 Thường Niên, Năm C

Hc 35:12-14, 16-18; 2 Tm 4:6-8, 16-18; Lc 18:9-14

Hai nhân vật trong dụ ngôn Phúc âm hôm nay tượng trưng cho hai lớp người thời Thánh kinh Tân ước về việc cầu nguyện: người Pharisêu và người thu thuế. Người Pharisêu thuộc phe biệt phái, nằm trong Do thái giáo. Sử gia Josephus ước lượng có chừng sáu ngàn người Pharisêu thời vua Hêrôđê. Họ hay phê bình chỉ trích, bắt bẻ và chống đối Chúa Giêsu và các môn đệ Chúa. Chúa Giêsu cũng thường cảnh giác họ, gọi họ là nhóm giả hình vì họ đi lạc đường lối, toan nô lệ hoá con người bằng việc giữ tập tục bề ngoài của tiền nhân. Họ giữ luật theo hình thức bên ngoài, mà tâm hồn thì xa Chúa, và còn sống đời bất công. Thánh sử Mát-thêu dành cả một chưong (Chương 23) ghi lại tội giả hình của nhóm Pharisêu và khiển trách họ.

Xem thêm: CN 30 TN, C: Lời cầu nguyện của người khiêm tốn đươọc chấp nhận

Write comment (0 Comments)

CN 4 MV, C: Cùng Mẹ đem Chúa đi thăm viếng

CN_4_MV_CChúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm C

Mk 5:1-4; Dt 10:5-10; Lc 1:39-45

Mùa vọng kéo dài bốn tuần lễ, tượng trưng cho thời gian mà dân Chúa trong Cựu ước mong đợi Ðấng cứu thế. Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng cho việc sửa soạn đón mừng lễ Giáng sinh. Một trong những việc sửa soạn bên ngoài để mừng lễ Giáng sinh là việc chọn quà và tặng quà cho thân nhân, bạn hữu. Sở dĩ có việc tặng quà sinh nhật là vì chính Thiên Chúa đã khởi sự việc tặng quà.

Xem thêm: CN 4 MV, C: Cùng Mẹ đem Chúa đi thăm viếng

Write comment (0 Comments)

CN 28 TN, C: Biết ơn về ân huệ nhận được

CN_28_TN_CChúa Nhật 28 Thường Niên, Năm C

2 V 5:14-17; 2 Tm 2:8-13; Lc 17:11-19

Gửi thiệp thăm hỏi là cách thế cho thân nhân và bạn hữu biết rằng mình không quên họ. Nhận được thiệp thăm hỏi của một người quen biết là một kinh nghiệm vui thích. Có nhiều loại thiệp cho nhiều dịp khác nhau: thiệp chúc tết, thiệp chúc mừng Giáng sinh, thiệp mừng sinh nhật, thiệp cưới hỏi, thiệp cám ơn.. Việc mua bán thiệp là một dịch vụ thương mại đáng kể. Nói lời cám ơn hay gửi thiệp cám ơn là cách bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nhận được lời cám ơn hay thiệp cám ơn là một kinh nghiệm hài lòng.

Phong cùi là một bệnh đã gây ra mối lo sợ cho loài người, tương tự như mối lo sợ của người đời nay về những bệnh nan trị như ung thư, aids (si-đa)... Ngoài việc phải phấn đấu với chứng bệnh huỷ hoại thân thể, người phong cùi còn phải chịu một hình phạt thấm thía hơn về tinh thần: đó là bị người đời xa tránh. Người phong cùi thời Thánh kinh Cựu ước phải sống tách biệt khỏi người lành mạnh. Sách Lêvi ghi lại: Người ấy phải ở riêng ra, chỗ ở của họ là một nơi bên ngoài trại (Lv 13:46). Nếu gặp người lành mạnh ngoài đường, họ phải hô hoán lên: Ô uế (Lv 13:45) cho người ta biết mà đề phòng. Ngoài ra người phong cùi không được phép đến nơi thờ phượng công cộng vì bệnh phong cùi bị coi là nhơ bẩn.

Xem thêm: CN 28 TN, C: Biết ơn về ân huệ nhận được

Write comment (0 Comments)

Chuyên mục phụ

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch