Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
12 Sun./ Ord., B: Trusting in God in all circumstances of life 16 Tháng 6 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1280
Corpus Christi, B: Experiencing a miracle of the Eucharist 04 Tháng 6 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 3170
Pentacost Sun., B: Praying for the Spirit of Unity 18 Tháng 5 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1427
6 Sun./ Easter, B: Remain in my love 07 Tháng 5 2015 Viết bởi John Tran BInh Trong Lượt xem: 1665
4 Sun./ Easter, B: To know God is different from to know about Him. 23 Tháng 4 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1470
2 Sun. / Easter, B: Forming a support group for faith keeping 09 Tháng 4 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 3480
Palm/Passion, B: Through the cross to the Resurrection 24 Tháng 3 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1326
4 Sun. / Lent, B: God’s punishment is for healing 11 Tháng 3 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1335
2 Sun. / Lent, B: What is rising from the death meant? 24 Tháng 2 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1455
6 Sun./ Ord, B: Asking to be free from isolation physically and mentally 11 Tháng 2 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1471

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch