CN:LCTT, B: 'Anh Em sẽ là chứng nhân của Thầy'

LeThangThienChúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, B

Mc 16,15-20

Hôm nay Giáo hội mừng lễ Đức Giêsu lên trời. Qua những hình ảnh, lễ Thăng thiên diễn tả việc Chúa Kitô phục sinh từ nay sống trong thế giới của Thiên Chúa mà người ta thường gọi trong ngôn từ tôn giáo là trời (bài đọc 1 và Tin Mừng). Vào thời Đức Giêsu, để diển tả sự vĩ đại, vinh quang của Thiên Chúa, con người không thể đạt tới được, người Do thái dùng hình ảnh của chiều cao: Chúa ở trên cao, ở trên trời. Thiên Chúa được gọi là Đấng Tối Cao (Lc 1,76; Cv 16,17).

Xem thêm: CN:LCTT, B: 'Anh Em sẽ là chứng nhân của Thầy'

Write comment (0 Comments)

Lễ Các Thánh, B: Xin Được Làm Thánh Vô Danh

Có lẽ trong suốt cả năm Phụng vụ không có thời điểm nào mà mầu nhiệm hiệp thông được Giáo Hội đề cao một cách sống động khác thường như là thời gian đầu tháng 11 này. Ngày hôm nay, Giáo hội hướng chúng ta về các thánh, tức là Giáo Hội chiến thắng. Ngày mai Giáo Hội hướng chúng ta về các đẳng linh hồn, tức là Giáo Hội đang thanh luyện. Hướng nhìn như thế để cho chúng ta, những người đang sống trong Giáo hội tại thế, tức là Giáo Hội chiến đấu, biết tìm cho mình một hướng đi, để mai sau chúng ta cũng đạt được vinh quang như các thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay.

Xem thêm: Lễ Các Thánh, B: Xin Được Làm Thánh Vô Danh

Write comment (0 Comments)

Lễ Chúa Ba Ngôi, B: Sống Niềm Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi

2652015165130856Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B

Mt 28:16-20

Mầu nhiệm Ba Ngôi là “mầu nhiệm nguồn” của mọi mầu nhiệm. Con người biết được mầu nhiệm Ba Ngôi là nhờ Chúa Giêsu mạc khải, chứ không phải do nổ lực suy lý của mình.

Xem thêm: Lễ Chúa Ba Ngôi, B: Sống Niềm Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi

Write comment (0 Comments)

Lễ Các Thánh: Nên hình bóng Ngài

2610201520536165Lễ Các Thánh Nam Nữ

Mt 5: 1-12

Chỉ có Thiên Chúa là Đấng Thánh. Ngài là nguồn mạch của sự thánh thiện. Bản chất của Thiên Chúa là thánh thiện và yêu thương. Vì yêu thương, Thiên Chúa muốn chia sẻ với chúng ta sự thánh thiện của Ngài,

Xem thêm: Lễ Các Thánh: Nên hình bóng Ngài

Write comment (0 Comments)

Lễ Chúa chịu Phép Rửa, B: Chúa chịu phép rửa, cả trần gian được thánh hóa

71201521186281Lễ Chúa chịu Phép Rửa, Năm B

Mc 1: 7-11

Tiếp theo lễ Chúa Hiển Linh, Phụng vụ của Giáo Hội mời gọi chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, kết thúc mùa Giáng sinh.

Xem thêm: Lễ Chúa chịu Phép Rửa, B: Chúa chịu phép rửa, cả trần gian được thánh hóa

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch