Lễ Đức Kitô Vua, B: Đức Kitô làm vua đời tôi

17112015101637453Lễ Đức Kitô Vua, Năm B

Ga 18: 33-37

Hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng lễ Đức Kitô-Vua. Người là Đấng thống trị duy nhất toàn thể vũ trụ và thống trị đời chúng ta!

Xem thêm: Lễ Đức Kitô Vua, B: Đức Kitô làm vua đời tôi

Write comment (0 Comments)

Lễ Đức Mẹ TC, B: Lễ Đứcc Maria Mẹ Thiên Chúa – Nữ Vương hoà bình

Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Năm B

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan mừng lễ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa. Nếu các tước hiệu khác nơi Mẹ Maria, Giáo Hội muốn biểu dương công đức ưu việt nơi Mẹ, thì với danh xưng Mẹ Thiên Chúa,

Xem thêm: Lễ Đức Mẹ TC, B: Lễ Đứcc Maria Mẹ Thiên Chúa – Nữ Vương hoà bình

Write comment (0 Comments)

Lễ GS B: Lời Thiên Chúa (Verbum Dei) ở giữa chúng ta

Lễ Ngày Giáng Sinh, Năm B

Ga. 1,1-18

Lời tựa sách Tin Mừng thứ tư cho chúng ta một khảng định quan trọng: “Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả”. Như vậy mọi hiểu biết về Thiên Chúa trước khi Đức Giêsu xuất hiện (Cựu Ước, mọi tôn giáo khác, cũng như các suy luận triết học) đều chỉ là phỏng định;

Xem thêm: Lễ GS B: Lời Thiên Chúa (Verbum Dei) ở giữa chúng ta

Write comment (0 Comments)

Lễ Giáng Sinh, B: ‘Emmanuel, Thiên Chúa Ở Cùng Chùng Ta’

Jerusalemby_Night_2007Lễ Giáng Sinh, Năm B

Lc 2:1-14

Lễ Noel là lễ của chia sẻ, lễ của bác ái. Chia sẻ không chỉ cơm bánh, gạo tiền cho anh em nghèo khó mà còn chia sẻ tình người cho anh em đang sống chung quanh chúng ta.

Xem thêm: Lễ Giáng Sinh, B: ‘Emmanuel, Thiên Chúa Ở Cùng Chùng Ta’

Write comment (0 Comments)

Lễ GS, B: Tìm hiểu ngày 'Sinh Nhật' của Chúa Giêsu Kitô

Ging_SinhTại Hoa Kỳ, cứ sau lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) nhiều gia đình và nhà hàng bắt đầu trang hoàng trong nhà, cũng như trước cửa nhà để chuẩn bị vào mùa Lễ Lớn: Đại Lễ Giáng Sinh và Năm Mới sắp tới. Một cách đơn giản chúng ta thường hiểu Lễ Giáng Sinh là ngày lễ mừng ‘Sinh Nhật’ (Birthday) của Chúa Giêsu (Thí dụ, ngày 25 tháng 12, 2008 là ngày sinh nhật thứ 2008 của Chúa Giêsu). Tuy nhiên, nghiên cứu lịch sử về ngày lễ nầy, chúng ta thấy có những điều không hẳn đơn giản như vậy.

Xem thêm: Lễ GS, B: Tìm hiểu ngày 'Sinh Nhật' của Chúa Giêsu Kitô

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch