Con cám ơn Đức Cha đã nêu lên những khủnng hoảng trong đời tu để mỗi tu sĩ chúng con biết mình hơn. Con sẽ cố gắng nhiều hơn.