CNTĐ, C: Nội Dung

E-mail Print
Font Size Larger Font Smaller Font

Kính dâng và Ðề tặng

Thính giả và độc giả viết

Ghi nhận

Nội dung

Về tác giả

Vào đề

Mùa Vọng, Năm C:

Chúa Nhật 1: Kiên nhẫn đợi chờ ngày Chúa đến

Chúa Nhật 2: Sửa đuờng Chúa đến theo nghia thiêng liêng.

Chúa Nhật 3: Ðợi chờ ngày Chúa đến trong niềm vui chấp nhận

Chúa Nhật 4: Cùng với Mẹ đem Chúa đi thăm viếng

Mùa Giáng Sinh, Năm C:

Lễ Vọng Giáng Sinh: A, B, C: Sống theo đuờng lối nhỏ bé của Chúa

Lễ Ðêm Giáng Sinh: A, B, C: Việc Chúa Sinh ra  có ảnh huởng gì đến đời sống nguời tín hữu?

Lễ Rạng đông Giáng Sinh: A, B, C: Lễ Sinh Nhật đầu tiên đuợc mừng thế nào?

Lễ Ngày Giáng Sinh: A, B, C: Luỡng tính của Ngôi Lời  nhập thế Giáng sinh

Lễ Chúa Hiển Linh, C: Chúa đến tỏ mình ra cho muôn dân 

Mùa Chay, Năm C:

Thứ Tu Lễ Tro (A,B,C): Sống tinh thần mùa Chay

Chúa Nhật 01: Hành trình đi về đất hứa

Chúa Nhật 02: Ðức tin không hẳn tuỳ thuộc vào cao hứng thiêng liêng

Chúa Nhật 03: Sám hối để trổ sinh hoa trái thiêng liêng

Chúa Nhật 04: Lòng nhân từ hay thuong xót của Chúa

Chúa Nhật 05: Ðuợc tha tội ngoại tình để bắt đầu cuộc sống mới

C. N. Lễ Lá/Thuong Khó: Tuần lễ mang lại on cứu độ

Tam Nhật Vuợt Qua, Năm C:

Thứ Năm T. Thánh (A,B,C): Thánh Thể nối kết linh mục và phục vụ

Thứ Sáu Chịu nạn (A,B,C): Tình yêu biến đổi đau khổ thánh giá

Lễ Vọng Phục sinh: A, B, C: Kính mừng Chúa Phục sinh & Chúc mừng anh chị em tân tòng

Chúa Nhật Phục Sinh: Chúa Phục sinh: nền tảng đức tin công giáo

Mùa Phục Sinh, Năm C:

Chúa Nhật 2: Tin mạnh cung có lúc hồ nghi

Chúa Nhật 3: Cậy dựa vào quyền năng Chúa

Chúa Nhật 4: Chiên nghe theo tiếng chủ chăn

Chúa Nhật 5: Yêu thuong nhau theo giới răn đổi mới

Chúa Nhật 6: Bình an mà Chúa ban, nhân loại không ban nổi

Chúa Nhật 7: Xin cho thế giới Kitô giáo đuợc hiệp nhất

Lễ Chúa Thăng Thiên: Sứ mạng nhân chứng phải đuợc tiếp diễn

Lễ Chúa T.T. Hiện Xuống: Thống hối để nhận on Thánh Thần

Mùa Thuờng Niên, Năm C:

Chúa Nhật Ba Ngôi: Sống đức tin vào mầu nhiệm Chúa Ba ngôi khác việc hiểu biết về mầu nhiệm.

C.N. Mình Máu Chúa Kitô: Bánh làm no thoả những đói khát thiêng liêng

Chúa Nhật 02: Mời Chúa và Mẹ vào cuộc sống hôn nhân

Chúa Nhật 03: Sống niềm tin tôn giáo hiện tại ở đây và bây giờ

Chúa Nhật 04: Khi quan niệm ngôn sứ không đuợc đón tiếp tại quê nhà

Chúa Nhật 05: Cậy nhờ vào on thánh để đáp trả tiếng gọi từ trên, mặc dầu yếu hèn và tội lỗi.

Chúa Nhật 06: Sống Bốn mối phúc và tránh bốn mối hoạ

Chúa Nhật 07: Hãy đối xử nhân từ

Chúa Nhật 08: Xin cho đuợc biết mình biết nguời

Chúa Nhật 09: Dân ngoại có lòng tin cung đuợc on Chúa

Chúa Nhật 10: Cậy trông vào lòng Chúa thuong xót

Chúa Nhật 11: Xám hối tội lỗi và hoán cải tâm hồn

Chúa Nhật 12: Liều mạng sống vì Chúa sẽ cứu đuợc mạng sống

Chúa Nhật 13: Theo Chúa phải dành uu tiên cho việc Chúa

Chúa Nhật 14: Làm việc tông đồ giáo dân

Chúa Nhật 15: Yêu tha nhân phải đuợc thể hiện bằng việc làm

Chúa Nhật 16: Chọn phần tốt hon

Chúa Nhật 17: Cầu nguyện nhu Chúa dạy

Chúa Nhật 18: Tìm kiếm của an toàn vinh cửu

Chúa Nhật 19: Tỉnh thức đợi chờ ngày Chúa đến

Chúa Nhật 20: Thánh danh Giêsu là cớ mâu thuẫn...

Chúa Nhật 21: Vào nuớc Trời qua cửa hẹp

Chúa Nhật 22: Bài học khiêm tốn và vị tha

Chúa Nhật 23: Làm môn đệ đòi hỏi việc dứt bỏ và siêu thoát

Chúa Nhật 24: Niềm vui khi tìm đuợc những gì đã mất

Chúa Nhật 25: Trung tín trong việc quản lí tài sản của chủ

Chúa Nhật 26: Sử dụng tài sản với trách nhiệm liên đới

Chúa Nhật 27: Phẩm chất đức tin nguời con thảo phải có

Chúa Nhật 28: Biết on về ân huệ nhận đuợc

Chúa Nhật 29: Kiên tâm cầu nguyện

Chúa Nhật 30: Lời cầu nguyện của nguời khiêm tốn đuợc nhận

Chúa Nhật 31: Đền bù tội lỗi và cải thiện đời sống

Chúa Nhật 32: Tin vào sự sống vinh cữu

Chúa Nhật 33: Sửa soạn cho ngày sau hết

Lễ Chúa Kitô Vua vu trụ: Chấp nhận vuong quyền của Chúa

Các Lễ trọng, Lễ kính, Lễ đặc biệt nhằm Chúa nhật C:              

(Thay thế lời Chúa ngày Chúa nhật đó, trừ ra lễ Mẹ VNNT).

Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa (T:01/01: C): Tôn kính Mẹ vào các ngày lễ khác nhau

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (K: C): Trách nhiệm cha mẹ trong việc xin rửa tội cho con

Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh (T:02/02: A, B, C): Hai mẫu guong vâng lời và hi sinh                               

Lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả (T:24/06: A,B,C): Sứ mệnh dọn đuờng và làm chứng

Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô (T:29/06: A,B,C): Tôn vinh hai vị thánh cột trụ của Giáo hội

Lễ Chúa Hiển Dung (K:06/08: A,B,C): Xin đuợc chiêm nguỡng dung nhan Chúa

Lễ Ðức Mẹ Lên Trời (T:15/08: C): Những sứ điệp Mẹ dạy ở La Vang

Lễ Suy Tôn Thánh Giá (K:14/09: A,B,C): Vì Chúa dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ

Lễ Các Thánh Nam Nữ (T:01/11: A,B,C): Xin đuợc vào sổ những nguời đuợc chọn

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (02/11: C): Xin nhớ đến các linh hồn mồ côi

Lễ Cung hiến Thánh đuờng Latêranô (K:09/11: A,B,C): Vào Ðền thánh Chúa

Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (T: 08/12: C): Qua Mẹ đến với Chúa

Lễ Thánh Gia Thất (K: C): Gia đình đầu tu vào con cháu

Các Lễ đặc biệt khác: Năm C

Lễ Tất Niên: A, B, C: Tạ ơn cho năm cũ

Lễ Giao Thừa: A,B,C: Nguyện xin Chúa chúc lành

Lễ Tân Niên: C: Mừng xuân mới với nguyện uớc đuợc bình an

Lễ Mồng Hai Tết: A,B,C: Kính nhớ Tổ Tiên, Ông Bà và Cha Mẹ

Lễ Mồng Ba Tết: A,B,C: Xin on thánh hoá công việc làm

Lễ Tạ on: A,B,C: Sống tâm tình biết on phải là tâm niệm của kẻ thụ on

Lễ Các Thánh Tử Ðạo VN (T:24/11:A,B,C): Họ bị ghét bỏ vì không thuộc thế gian

Giới thiệu Nội dung sách: Hằng tuần Chúa Nói Với Ta – Ta Ðáp Trả Lời Chúa, Chu kỳ Năm Phụng Vụ, Năm A

Giới thiệu Nội dung sách: Hằng tuần Chúa Nói Với Ta – Ta Ðáp Trả Lời Chúa, Chu kỳ Năm Phụng Vụ, Năm B

Thu mục

Sách cùng tác giả đã và sắp xuất bản: trang bìa sau

Comments (0)
Write comment
Your Contact Details:
Comment:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
Security
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES:

Last Updated ( 2011-11-22 )