LE_CHUA__CHIU_PR_CLễ Chúa Chịu Phép Rửa, Năm C

Is 40:1- 5: 9-11; Tt 2:11- 14; 3:4-7; Lc 3:15-16, 21-22

Khi ông Gioan  tiền hô rao giảng phép rửa sám hối, thì dân chúng tuốn đến tấp nập để xin được chịu phép rửa. Ðức Giê-su cũng phê chuẩn phép rửa của Gio-an bằng cách xin chịu phép rửa tại sông Giô-đan.

Tuy nhiên phép rửa của Gio-an không phải là bí tích rửa tội. Phép rửa của Gioan chỉ là hình bóng của Bí tích Rửa tội mà Chúa sẽ thiết lập sau này để sửa soạn cho dân chúng tiếp nhận đạo Kitô, nhưng chưa làm cho họ trở nên người Ki-tô hữu.

Hôm nay nhân ngày lễ Chúa chịu Phép Rửa, ta cùng nhau suy niệm về trách nhiệm của bậc làm cha mẹ trong việc đem con đến giếng nước rửa tội. Qua Bí tích Rửa tội ta được trở thành dân mới đuợc chọn, không phải do dòng dõi máu huyết của tổ phụ Áp-ra-ham, nhưng là do việc tái sinh bằng ơn thánh. Cũng qua Bí tích Rửa tội, ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Ta được gọi Thiên Chúa là Cha, Abba. Bí tích Rửa tội là giao ước ta thiết lập với Chúa qua cha mẹ và người đỡ đầu. Cha mẹ và người đỡ đầu tuyên xưng lời hứa thay cho con cái mà con cái sẽ phê chuẩn sau này. Cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc xin rửa tội cho con, vì chính cha mẹ đứng ra xin cho con được rửa tội. Cha mẹ xin đức tin cho con cái mà con cái chưa trưởng thành đủ để bầy tỏ đức tin lúc này. Như vậy ta có thể nói con cái được rửa tội trong đức tin của cha mẹ.

Trong phần đầu Nghi thức Rửa tội, linh mục chất vấn phụ huynh: Khi xin phép Thánh tẩy cho con, ông bà lãnh nhận trách nhiệm giáo dục con em trong đức tin, để các em tuân giữ các giới răn là mến Chúa yêu người như chính Chúa Kitô đã dạy chúng ta, ông bà có ý thức điều đó không? (1). Nhận thức được tầm quan trọng của Bí tích Rửa tội nên có những linh mục trì hoãn rửa tội cho trẻ thơ, nếu không thấy có dấu hiệu là con cái sẽ được lớn lên trong bầu khí đức tin. Ðức Cha Elden F. Curtis, Giám Mục Helena viết trong báo Địa phận: Ðiều tối thiểu mà Giáo Hội đòi hỏi trong việc rửa tội cho con cái là cha mẹ và người đỡ đầu phải chia sẻ đức tin và tham dự vào đời sống đức tin với con cái. Nếu không, người ta đã mặc nhiên coi Bí tích Rửa tội như là một hình thức trống rỗng và làm mất đi ý nghĩa của Phép Rửa tội (2).

Trước khi đổ nước rửa tội, linh mục mời gọi cha mẹ và người đỡ đầu tuyên xưng đức tin: Anh chị em hãy để tâm giáo dục con em trong đức tin, để sự sống của Chúa khỏi bị thiệt thòi vì ảnh hưởng tội lỗi, nhưng ngày cành nảy nở trong các em (3).

Cha mẹ xin rửa tội cho con cái mà không làm gì để giáo dục con em trong đức tin là chủ trương giữ đạo theo hình thức bên ngoài, mà thiếu tinh thần  nội tâm và trách nhiệm. Có những cha mẹ lý luận rằng họ không muốn gây ảnh hưởng đức tin nơi con cái nhỏ tuổi. Họ muốn con cái sau này tự quyết định nên tin theo tôn giáo nào. Ðiều mâu thuẫn ở đây là nếu cha mẹ đặt tên cho con, dạy con nói tiếng mẹ, dạy con giữ truyền thống, phong tục gia đình, thì tại sao lại không dạy con giữ truyền thống đức tin trong gia đình?

Thống kê cho thấy: nếu trẻ em học trường công giáo, hoặc học trường công mà đến nhà thờ học giáo lý tới lớp 12, thì dù sau này có bỏ việc thực hành đức tin, cuối cùng đương sự cũng tìm đường trở về với Chúa qua Giáo Hội. Và đó là một tin an ủi. Vì nhận thức được tầm quan trọng của việc học giáo lý, cho nên Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đã đưa việc học giáo lý vào  giới răn của Hội Thánh. Ðiều răn thứ ba của luật Hội Thánh tại Hoa Kỳ dạy: Học giáo lý dọn mình xưng tội và thêm sức và tiếp tục học thêm giáo lý. Trong Bí tích Rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu hứa tuyên xưng đức tin thay cho con cái, để con cái sau này có thể phê chuẩn. Ðể con cái có thể phê chuẩn đức tin khi chịu phép rửa tội, nếu không được hướng dẫn và dạy bảo? Ðó chính là vấn nạn mà Thánh Phao-lô đã  nêu lên khi viết:

-          Làm sao họ kêu cầu Ðấng họ không tin?

-          Làm sao họ tin Ðấng họ không được nghe?

-          Làm sao mà nghe, nếu không có người rao giảng? (Rm 10:14-15).

Lời nguyện cầu cho được giữ vững đức tin:

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa đã ban cho con

được ơn nhận lãnh đức tin qua cha mẹ và người đỡ đầu.

Xin tha thứ những lần con bỏ bê việc thực hành đức tin.

Xin thứ tha những lần con tỏ ra cứng lòng tin,

không chịu tìm đến ánh sáng của lời Chúa,

lại còn biếng nhác trong việc học hỏi giáo lý của Ðạo,

và  không tìm đến những người có lòng tin vững mạnh,

để giúp củng cố và làm phát triển đời sống đức tin của con.

Xin làm mới lại đức tin của con vào lời Chúa và quyền năng Chúa

để con lại được vững tâm bước di trong ánh sáng chân lý. Amen.

Lm Trần Bình Trọng

______________________

1. Ngi thức Thánh tẩy # 39

2. Báo Địa phận Helena, số ra Tháng 01. 1978

3. Nghi thức Thánh tẩy # 56

Chu Kì Năm Phụng Vụ

 

Mùa Thường Niên 2

Mùa Thường Niên 2 bắt đầu từ Thứ Hai sau Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống (vào khoảng cuối Tháng 5 hay đầu Tháng 6 Dương Lịch) cho tới Thứ Bảy Lễ Vọng của Chúa Nhât 1 Mùa Vọng (vào khoảng cuối Tháng 11 hay đầu Tháng 12 Dương Lịch). Mầu sắc phụng vụ trong Mùa Thường Niên 2 cũng là mầu xanh lá cây, mầu hi vọng. Mùa Thường Niên 2 kéo dài, nên người tín hữu có thể sống lơ là, làm nhụt tinh thần. Vì thế Giáo Hội dùng mầu hi vọng, để nhắc nhở người tín hữu giữ vững niềm hi vọng vào Chúa. Trong Mùa Thường Niên 2, Giáo Hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi (Chúa Nhật sau Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần.

Xem tiếp…

 

CHIÊM NIỆM CỦA TÁC GIẢ TRANG CHỦ

CN 27 TN, B: Sống đạo trung tình nghĩa vợ chồng

Chủ nhật, 19 Tháng 11 2017  |  Lm Trần Bình Trọng
CN 27 TN, B: Sống đạo trung tình nghĩa vợ chồng

 

Chúa Nhật 27 Thường Niên, Năm B

St 2:18-24; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16

T heo Thánh kinh thì mỗi liên hệ giữa Thiên Chúa với loài người được gọi là một giao ước. Thiên Chúa khởi sự giao ước bằng việc bày tỏ t...

Readmore

CHIÊM NIỆM CỦA TÁC GIẢ KHÁCH

CN 33 TN, A: Đừng đầu hàng trước khi vào cuộc

Thứ năm, 16 Tháng 11 2017  |  An Phong, OP
CN 33 TN, A: Đừng đầu hàng trước khi vào cuộc

  Chúa Nhật 33 Mùa Thường Niên, Năm A

Mt 25: 14 - 30

Con người sinh ra đã có sự bất bình đẳng: có kẻ giàu người nghèo; kẻ thông minh, người thì đần độn; kẻ ra đời trong mảnh đất tốt, người thì phải đón ...

Readmore

Bài Viết Của Tác Giả Trang Chủ

Bình luận về việc bổ nhiệm Giám Mục Việt Nam tại Hoa Kì

Thứ sáu, 17 Tháng 11 2017  |  Gia Cư
Bình luận về việc bổ nhiệm Giám Mục Việt Nam tại Hoa Kì

  Tin bổ nhiệm Linh Mục Nguyễn Thái Thành làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, California, tại Hoa Kì ngày 6 Tháng 10, 2017, khiến cộng đồng linh mục và giáo dân Việt Nam tại Mĩ ngạc nhiên không ít.

Readmore

Bài Viết Của Các Tác Giả Khách

Tháng 11 – Một suy tư về cuộc đời và sự chết

Thứ năm, 16 Tháng 11 2017  |  Vũ Công Chính
Tháng 11 – Một suy tư về cuộc đời và sự chết

Tháng 11 là tháng các linh hồn, cũng là tháng để ta suy niệm về sự chết, một sự kiện “chán chường” chắc chắn sẽ xẩy ra cho tôi và cho mọi người. Giáo Hội cũng lưu tâm đến những người còn đang sống thư...

Readmore

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Ngày Thế giới người nghèo lần I tại Vatican

Thứ năm, 16 Tháng 11 2017  |  Hồng Thủy
Ngày Thế giới người nghèo lần I tại Vatican

Vatican – Sau Thánh lễ cử hành Ngày Thế giới người nghèo lần I tại Vatican, sẽ có 1500 người nghèo ăn trưa với Đức Giáo hoàng Phanxicô tại đại thính đường Phaolô VI.

Readmore

Tin Giáo Hội Việt Nam

Hội thảo “Kinh Nghiệm Về Hoạt Động Thư Viện & Góp Ý Xây Dựng Thư Viện Văn Hóa Công Giáo Việt Nam”

Thứ năm, 16 Tháng 11 2017  |  UB Văn hoá / HĐGMVN
Hội thảo “Kinh Nghiệm Về Hoạt Động Thư Viện & Góp Ý Xây Dựng Thư Viện Văn Hóa Công Giáo Việt Nam”

  Thứ Năm, ngày 09/11/2017, Uỷ ban Văn hoá trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBVH) đã tổ chức Hội thảo Kinh Nghiệm Về Hoạt Động Thư Viện & Góp Ý Xây Dựng Thư Viện Văn Hóa Công Giáo Việt Nam (...

Readmore

Tin Quê Hương Việt Nam / Thế Giới

Các nhà tranh đấu VN: TT Trump thấy kinh tế, quên nhân quyền

Thứ năm, 16 Tháng 11 2017  |  VOA Tiếng Việt
Các nhà tranh đấu VN: TT Trump thấy kinh tế, quên nhân quyền

16/11/2017. Các nhà tranh đấu rất thất vọng vì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không đề cập đến vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm Việt Nam tuần vừa rồi.

Readmore

Tin Lưu Ý Khác / Thông Báo

Tỷ phú từ thiện 8 tỷ USD: Sinh ra tay trắng, cuối đời trắng tay

Thứ năm, 16 Tháng 11 2017  |  V. Hà
Tỷ phú từ thiện 8 tỷ USD: Sinh ra tay trắng, cuối đời trắng tay

Tỷ phú Chuck Feeney là người đầu tiên ở Mỹ bỏ ra số tiền lớn là tài sản của mình để làm từ thiện. Ông chính thức rỗng túi, đi ở thuê vào tuổi ngoài 80, nhưng đã hoàn thành khát vọng “cho đi khi còn đa...

Readmore

Tin Hiệp Thông: C. Mừng / Cầu Nguyện

Tổng Giáo phận Hà Nội vui mừng chào đón 10 tân linh mục cho cánh đồng truyền giáo

Thứ bảy, 28 Tháng 10 2017  |  Ban Biên Tập / TGP/HN
Tổng Giáo phận Hà Nội vui mừng chào đón 10 tân linh mục cho cánh đồng truyền giáo

Sáng nay, ngày 19 tháng 10 năm 2017 tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám mục Hà Nội đã long trọng đặt tay truyền chức linh mục cho 10 thầy Phó tế thuộc Tổng Giáo ...

Readmore

Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Lm “Đức Ông” Trần Văn Khả mới ra đi đột ngột tại Quận 3 Sài Gòn

Chủ nhật, 19 Tháng 11 2017  |  - Lm Trần Bình Trọng
Lm “Đức Ông” Trần Văn Khả mới ra đi đột ngột tại Quận 3 Sài Gòn

Trong niềm tin cậy phó thác vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng con/tôi xin báo tin đến quí vị Hồng Y, Giám mục, Linh mục và quí Tu Sĩ nam nữ, quí Hội Ðoàn Công giáo Tiến Hành, quí họ hàng quyến t...

Readmore

Sách Của Tác Giả Trang Chủ

Giới thiệu Sách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta Đáp, Năm C tái bản tại Việt Nam.

Thứ tư, 06 Tháng 2 2013  |  Super User
Giới thiệu Sách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta Đáp, Năm C tái bản tại Việt Nam.

Sách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta Đáp, Năm C của Linh mục Trần Bình Trọng mới được tái bản (in lần hai tại Việt Nam) do Nhà Xuất Bản Tôn Giáo với những sửa chữa và thêm bớt nhỏ do chính tác giả thực hiện....

Readmore

Sách Của Tác Giả Khách

Giới thiệu Sách “Mặt Trận Đại Học” Sài Gòn

Thứ năm, 20 Tháng 4 2017  |  GS Đỗ Khánh Hoan
Giới thiệu Sách “Mặt Trận Đại Học” Sài Gòn

Căn cứ vào dữ kiện cụ thể, tài liệu chính xác, tác giả đã phản ảnh đúng thời kỳ rối ren mà VNCH phải đương đầu, nhất là đã dựng lại bức tranh tình hình xáo trộn liên tiếp xẩy ra tại các phân khoa Đại ...

Readmore

SCRIPTURE REFLECTIONS ON SUNDAYS AND FEAST DAYS

30 Sun. / Ord. A: To love God and Neighbor, one must love self

Thứ năm, 26 Tháng 10 2017  |  John Tran Binh Trong
30 Sun. / Ord. A: To love God and Neighbor, one must love self

30 Sunday of the Year A

Ez 22:21-27; 1Thes 1:5-10; Mt 22:34-40

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be publishe...

Readmore

Liên Lạc (Contact Us)

Email: mucvuvanbut@yahoo.com
  mucvuvanbut@gmail.com
Tel: 571-242-1978
Website: www.mucvuvanbut.net

 

Bạn Từ Đâu Tới (Where are you from) ● Từ - From 09.09.2009 đến - To 02.02.2012

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Khách (Visitors)

000840672
Hôm nay (Today)
Hôm qua (Yesterday)
Tuần này (this week)
Tháng này (this month)
Từ (from) 01.01.2009
190
13146
30322
408930
840672