Sách

Phuong-TRi-2-1Lúc đầu không biết xếp Đ.Ô. nào trước, Đ.Ô. nào sau. Đọc kĩ thiệp mời thì thấy một Đ.Ô. xét về thâm niên tuổi thọ, thâm niên linh mục, thâm niên tước hiệu danh dự trong Giáo Hội,

thâm niên chức tước trong Tổ Chúc Công Giáo Việt Nam tại Mĩ, mẫu tự danh xưng cũng đứng trước, rồi lại cử hành lễ tạ ơn và ăn tiệc mừng sớm hơn trong cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nên việc  xếp Đ.Ô. nọ trước Đ.Ô. kia là điều hợp tình hợp lí.

Điều đáng chú ý là phải viết tắt tước hiệu danh dự của Quí Ngài tách ra bằng dấu chấm, chứ không viết liền như LM hoặc Lm (Linh mục) hay GM hoặc Gm (Giám mục) được vì sợ người ta đọc lộn thì hỏng kiểu. Trong thời đại A còng @, thời đại mì ăn liền, cà phê uống liền, người ta thích viết tắt cho lẹ để khỏi tốn giờ, tốn mực và tốn giấy. Tuy nhiên, nếu viết tắt là ĐÔ hay Đô, người ta sẽ đọc như tiền ĐÔ (la) hoặc Đô (la) thì lại trật lất.

 

Thiệp mời dự lễ tạ ơn và tiệc mừng Kim Kháng Đ.Ô. Phạm Văn Phương.


50_Nam_PV_Phuong 50_Nam_PV_PHuong-2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh lễ và tiệc sẽ được niêm yết tại đây nếu có. Photo Courtesy of Đặng Văn Kiếm & Vietcatholic

KK_Phuong_1 KK_Phuong_2

KK_Phuong-3

KK_Phuong_-_5 KK_Phuong-_7

KK_PHUONG-6

 

=================================================================================================

 

Thiệp mời dự lễ tạ ơn và tiệc mừng Ngân Khánh Đ.Ô. Trịnh Minh Trí.


25_Nam_TM_TRi-1 25_Nam_TM_Tri-2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh lễ và tiệc sẽ được niêm yết tại đây nếu có. Photo Courtesy of Fr Võ Sơn

TM_Tri-1b TM_Tri-2

TM_Tri-3b

TM_Tri-4 TM_Tri5

TM_Tri-6

Mục Vụ Văn Bút

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch