CN_21_Thuong_NienChúa Nhật 21 Thường Niên, Năm C

Is 66:18-21; Dt 12:5-7, 11-13; Lc 13:22-30

Sau thời kì bị lưu đầy bên Babylon, dân Do thái được đưa về quê hương xứ sở nhờ ông vua ngoại đạo là Ky-rô, xứ Ba-tư vào năm 538 trước công nguyên (2 Sb 36:23).

Vào lúc này ngôn sứ Isaia đã nhìn thấy viễn tượng của ơn cứu rỗi phổ quát cho cả những người không mang dòng máu Do thái: Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta (Is 66:18). Những dân tộc và ngôn ngữ được ngôn sứ Isaia nhắc đến như là: người Tác-sít, Pút, Lút, Tu-van, Gia-van và dân cư thuộc những hải đảo xa xăm (Is 66:19).

Mặc dầu thế, nhiều người Do thái vẫn tin rằng chỉ có những ai thuộc dòng dõi Áp-ra-ham và trung thành giữ luật Môsê mới được cứu chuộc. Trong xã hội Do thái thời Chúa Giêsu, người ta không bàn đến câu hỏi xem dân ngoại có được cứu rỗi không. Vì thế họ căm phẫn lời Chúa giảng dạy về việc dân ngoại cũng được thông phần vào nước Chúa. Cứu rỗi theo họ, được hiểu là khi Ðấng thiên sai đến thiết lập vương quốc, thì sẽ có giặc giã dấy loạn và họ muốn được cứu thoát khỏi tai ương này.

Khi Ðức Giêsu đến thì từ ngữ cứu rỗi được chuyển ý nghĩa sang việc cứu rỗi ở đời sau. Trong Phúc âm hôm nay, một người trong đám đông hi vọng Chúa Giêsu bảo đảm cho anh ta được cứu rỗi vì anh thuộc dòng dõi Áp-ra-ham và mang máu Do thái, bèn đặt câu hỏi: Thưa Thầy, những người được cứu độ thì ít có phải không? (Lc 13:22).

Từ chối, không trả lời câu hỏi về con số người được cứu rỗi, không có nghĩa là Chúa muốn tránh né câu hỏi. Sự yên lặng của Chúa về câu hỏi bao hàm ý nghĩa là câu hỏi không thích hợp và người hỏi không nên đặt câu hỏi như vậy, mà phải cố gắng làm sao cho chính mình được hưởng nhờ ơn cứu chuộc. Nói cách khác, Chúa muốn đưa anh ta ra khỏi thái độ tự mãn. Chúa nêu lên điều kiện để được cúu rỗi là: Hãy cố gắng để qua được cửa hẹp mà vào (Lc 13:24).

Lời Chúa hôm nay là những lời khắt khe đối với những ai sống theo cảm giác, cho rằng vì Chúa nhân hậu, từ bi và hay thương xót, nên Chúa cứu rỗi mọi người, bất chấp những việc dữ họ đã làm, và tội lỗi họ đã phạm. Có những lời Chúa trong Thánh kinh mà người ta không muốn nghe vì không thích hợp với lối sống riêng của họ. Phúc âm được gọi là Tin mừng vì sứ điệp Phúc âm mang lại niềm hi vọng. Tuy nhiên Phúc âm hôm nay là tin buồn cho những ai muốn có một chúa ba phải, dễ dãi, dung túng tất cả những gì người ta làm. Buồn là vì để chấp nhận lời Chúa trong Phúc âm, người ta phải qua cửa hẹp, nghĩa là phải trả giá cả nào đó. Cửa hẹp là cửa của Mười Giới răn, của Tám mối phúc thật, của hi sinh, thánh giá, bác ái và vị tha.

Ðể có thể qua cửa hẹp người ta phải diet, nghĩa phải kiêng cữ, nếu không sẽ không qua lọt. Cũng vậy, để có thể qua cửa hẹp của nước Trời, người ta cũng phải kiêng cữ về phương diện thiêng liêng, nghĩa là phải kiêng cữ lỗ tai, con mắt, miệng lưỡi, chân tay và cả óc tưởng tượng. Người ta phải chịu sát sà bông, nếu cần phải được sát sà bông, để tẩy rửa những ghét gúa ra khỏi đời sống thiêng liêng. Ðể dọn nhà thiêng liêng, người ta cần loại bỏ những rác rưởi trong tâm hồn là tội lỗi và các thứ tính mê nết xấu. Nếu xét về phương diện thể lí, người ta phải kiêng cữ một số đồ ăn thức uống nào đó, để khỏi làm nguy hại đến sức khoẻ, thì về phương diện thiêng liêng, người ta cũng phải kiêng cữ những ham muốn nào đó để có được một tâm hồn bình an thư thái. Trong thư gửi tín hữu Do thái, thánh Phaolô bảo họ: Con đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách (Dt 12:5). Rồi Thánh nhân tiếp: Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt dược hoa trái là bình an và công chính (Dt 12:11).

Có những người chỉ muốn nghe những lời Thánh kinh đem lại niềm an ủi và làm phấn khởi tâm hồn. Tuy nhiên chỉ nghĩ về Thánh kinh như là những lời đường mật mà thôi là nhìn Thánh kinh một cách khiếm diện, có tính cách một chiều. Thánh kinh còn chứa đựng những lời cảnh giác và trách móc nữa. Phúc âm hôm nay ghi lại lời cảnh giác của chủ nhà: Ta không biết các anh từ đâu đến. Hãy lui ra cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính (Lc 13:27).

Ðôi khi nghe những bài điếu văn trong thánh lễ an táng, người ta nói người quá cố sống đời ngay chính nên chắc đã được lên thiên đàng. Ðồng ý là người quá cố sống đời tốt lành và đạo hạnh, nhưng người ta có nên đóng vai Ðấng phán xét không? Lấy gì làm bảo đảm mà có thể nói người quá cố đã được lên thiên đàng? Nếu không cẩn thận, thì những lời an ủi như vậy cũng có thể được thốt ra từ miệng những vị có chức sắc trong Giáo hội, có trách nhiệm giáo huấn và hướng dẫn tư tưởng đạo đức cho người ta sống theo. Nói như vậy khiến cho thân nhân của người quá cố được yên ủi. Tuy nhiên lời nói như vậy có thể làm thiệt hại về phần thiêng liêng cho người quá cố nói riêng và cho các linh hồn đã qua đời nói chung.

Nếu nói người quá cố đã được lên thiên đàng rồi thì đâu còn cần xin lễ và cầu nguyện cho linh hồn người quá cố nữa. Mẹ Têrêsa đạo hạnh và khiêm tốn phục vụ trẻ nghèo bên Ấn độ như vậy mà sau khi chết Giáo hội vẫn đợi cho qua những thủ tục điều tra lâu dài về đời sống tư và phỏng vấn những người biết về đời sống của mẹ bề trên trước khi phong thánh. Rồi còn phải được chứng minh bằng việc làm phép lạ khi có người khẩn cầu.

Mỗi người tín hữu phải luôn tâm niệm rằng chỉ khi nào mình nhận mình là yếu hèn và tội lỗi, thì ơn xót thương tha thứ của Chúa mới tác động tâm hồn mình được. Người tín hữu không có quyền biện minh rằng mình đạo đức tốt lành hay thế nọ thế kia mà phải được lên thiên đàng ngay sau khi chết. Mầu nhiệm cứu rỗi vẫn là mầu nhiệm, vẫn là câu hỏi được mở ra. Ta chỉ nên cầu nguyện phó thác người quá cố vào lòng từ ái, hay thương xót và tha thứ của Chúa mà thôi.. Việc cầu nguyện cho người thân nhân quá cố, thì người tín hữu vẫn cần cầu nguyện. Theo Tín điều các Thánh cùng Thông công của các Công đồng Nicea II, Firenze và Triđentinô (GH #15), mà Công Đồng Vaticanô II gọi là Hiệp thông sống động (GH # 15), thì nếu người quá cố được lên thiên đàng rồi, thì ích lợi thiêng liêng của lời cầu nguyện và lễ dâng sẽ được chuyển cho các linh hồn khác. Như vậy lời cầu nguyện không bao giờ ra vô ích.

Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa cứu thế, ơn cứu độ được ban sẵn đó cho toàn thể nhân loại hưởng nhờ, nhưng không phải là tự động và vô điều kiện. Ðó là điều mà chính Chúa Giêsu đã xác quyết: Không phải hễ ai kêu: Lạy Chúa, lạy Chúa! là được vào nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi (Mt 7:21). Lời Chúa trong Phúc âm hôm nay đưa người ta ra khỏi tâm trạng thờ ơ và tự mãn, bằng cách khẳng định rằng thuộc dòng dõi Áp-ra-ham không bảo đảm cho việc cứu rỗi. Trong một cách thế tương tự, ta cũng có thể suy ra rằng là người công giáo cũng không bảo đảm được phần rỗi. Giấy chứng chỉ rửa tội không phải là thẻ thông hành để vào nước Trời, nếu người ta không sống và thực thi lời Chúa và tuân giữ giới răn Chúa.

Lời cầu nguyện xin cho được vào nước Trời qua cửa hẹp:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện và toàn mĩ!

Mọi loài và mọi vật Chúa tạo dựng đều tốt đẹp.

Mà tội nguyên tổ đã làm nhiễm độc tâm trí loài người.

Xin dạy con biết hướng lòng trí về chân thiện mĩ.

Nhắm thẳng vào cùng đích rồi,

con sẽ được vững tâm tiến bước,

đi vào cửa hẹp của nước Trời. Amen..

Lm Trần Bình Trọng

Chu Kì Năm Phụng Vụ

 

Mùa Thường Niên 2

Mùa Thường Niên 2 bắt đầu từ Thứ Hai sau Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống (vào khoảng cuối Tháng 5 hay đầu Tháng 6 Dương Lịch) cho tới Thứ Bảy Lễ Vọng của Chúa Nhât 1 Mùa Vọng (vào khoảng cuối Tháng 11 hay đầu Tháng 12 Dương Lịch). Mầu sắc phụng vụ trong Mùa Thường Niên 2 cũng là mầu xanh lá cây, mầu hi vọng. Mùa Thường Niên 2 kéo dài, nên người tín hữu có thể sống lơ là, làm nhụt tinh thần. Vì thế Giáo Hội dùng mầu hi vọng, để nhắc nhở người tín hữu giữ vững niềm hi vọng vào Chúa. Trong Mùa Thường Niên 2, Giáo Hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi (Chúa Nhật sau Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần.

Xem tiếp…

 

Chiêm Niệm của Tác Gỉả Chủ trương

Lễ Chúa Kitô Vua A; Đối diện trước toà phán xét

Thứ tư, 22 Tháng 11 2017  |  Lm Trần Bình Trọng
Lễ Chúa Kitô Vua A; Đối diện trước toà phán xét

Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, Năm A

Ed 34:11-12,15-17; 1Cr 15:20-26,28; Mt 25:31-46

G iáo hội thiết lập lễ Chúa Kitô, vua vũ  trụ vào cuối năm phụng vụ có ý chỉ cho người Kitô giáo thấy, không những Chúa là k...

XEM TIẾP

Chiêm Niệm của Nhiều Tác Giả Khách

CN Lễ Chúa Kitô Vua, A; Những người được chúc phúc

Thứ tư, 22 Tháng 11 2017  |  Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến
CN Lễ Chúa Kitô Vua, A; Những người được chúc phúc

CN Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, Năm A

Mt 25: 31 - 46

Đây là dụ ngôn cuối cùng trong loạt các dụ ngôn nói về việc Chúa đến bất ngờ; và do đó phải luôn luôn sẵn sàng (24,36-25,46). Đây cũng là giáo huấn cuối ...

XEM TIẾP

Bài Viết của Nhóm Tác Giả Chủ trương

Bình luận về việc bổ nhiệm Giám Mục Việt Nam tại Hoa Kì

Thứ sáu, 17 Tháng 11 2017  |  Gia Cư
Bình luận về việc bổ nhiệm Giám Mục Việt Nam tại Hoa Kì

  Tin bổ nhiệm Linh Mục Nguyễn Thái Thành làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, California, tại Hoa Kì ngày 6 Tháng 10, 2017, khiến cộng đồng linh mục và giáo dân Việt Nam tại Mĩ ngạc nhiên không ít.

XEM TIẾP

Bài Viết Của Nhiều Tác Giả Khách

Tại sao phải Tham Dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật

Thứ năm, 14 Tháng 12 2017  |  Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
Tại sao phải Tham Dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật

  Đó là đề tài: Bài Giáo Lý thứ 4 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ. “Cuộc gặp gỡ Chúa vào ngày Chúa Nhật ban cho chúng ta sức mạnh để sống ngày hôm nay với niềm tin cậy và can đảm, và tiến bước v...

XEM TIẾP

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Tại sao phải tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật?

Thứ sáu, 15 Tháng 12 2017  |  Linh Tiến Khải
Tại sao phải tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật?

Kitô hữu chúng ta cần tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, bởi vì chỉ với ơn thánh của Chúa Giêsu, với sự hiện diện sống động của Ngài trong chúng ta và giữa chúng ta, chúng ta mới có thể thực thi giới răn của...

XEM TIẾP

Tin Giáo Hội Việt Nam

Ánh sáng yêu thương

Thứ sáu, 15 Tháng 12 2017  |  Vp Caritas Phát Diệm
Ánh sáng yêu thương

Nhằm giúp cho những người nghèo có cơ hội phẫu thuật để thay thủy tinh thể mới, Ban Bác ái xã hội- Caritas Phát Diệm đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung Ương và Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn,

XEM TIẾP

Tin Việt Nam / Thế Giới

Ngày quốc tế nhân quyền

Thứ năm, 14 Tháng 12 2017  |  Linh Tiến Khải
Ngày quốc tế nhân quyền

Ngày mùng 10 tháng 12 năm 1948 tức cách đây 69 năm Liên Hiệp Quốc đã công bố “Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền” như kim chỉ nam hành xử của mọi quốc gia và xã hội toàn thế giới, nhằm mục đích đề cao ...

XEM TIẾP

Tin Lưu Ý Khác / Thông Báo

Sống tối giản để hạnh phúc hơn: 7 cách đơn giản để bắt đầu

Thứ năm, 14 Tháng 12 2017  |  Xuân Lan
Sống tối giản để hạnh phúc hơn: 7 cách đơn giản để bắt đầu

“Có hai cách để trở nên giàu có: Một là bằng cách tích lũy cho nhiều, và một là giảm bớt ham muốn đi” – Jackie French Koller. Từ thời điểm chúng ta sinh ra, chúng ta đã được dạy cần phải luôn cố gắng ...

XEM TIẾP

Tin Hiệp Thông: C. Mừng / Cầu Nguyện

Giáo Phận Thái BìnhTruyền Chức Linh Mục Và Phó Tế

Thứ tư, 13 Tháng 12 2017  |  Kiếm Chín – BTTGP
Giáo Phận Thái BìnhTruyền Chức Linh Mục Và Phó Tế

Hôm nay, Thứ Sáu, ngày 8/12/2017, GPTB hân hoan mừng Đại lễ Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội, truyền chức Linh mục và Phó tế. Thánh lễ được cử hành hồi 8 giờ, tại Quảng trường Nhà Chung Giáo phận do Đức ...

XEM TIẾP

Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Gm Mai Thanh Lương đã ra đi vĩnh viễn tại Orange County (Quận Cam), California

Thứ sáu, 15 Tháng 12 2017  |  Mục Vụ Văn Bút
Gm Mai Thanh Lương đã ra đi vĩnh viễn tại Orange County (Quận Cam), California

Vừa được tin Đức Cha Mai Thanh Lương, Thánh danh Đa Minh, nguyên Giám mục Phụ tá Giáo Phận Orange, California mới qua đời 06 Tháng 12, 2017 tại bệnh viện St Joseph, Orange,

XEM TIẾP

Sách Của Tác Giả Chủ trương

Introduction of a new book “Every Week God Speaks – We Respond. Cycle A”

Thứ năm, 14 Tháng 12 2017  |  John Trần Bình Trọng
Introduction of a new book “Every Week God Speaks – We Respond. Cycle A”

“Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A” is written by John Trần Bình Trọng, a priest of the Catholic Diocese of Arlington, Virginia, USA.  To keep the author’s writing style and his foreign back...

XEM TIẾP

Sách Của Nhiều Tác Giả Khách

Giới thiệu sách mới về cuộc đời Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Thứ sáu, 15 Tháng 12 2017  |  Linh Tiến Khải
 Giới thiệu sách mới về cuộc đời Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Ngày mùng 9 tháng 11 vừa qua ông Massimo Borghesi đã phổ biến cuốn sách tựa đề “Đức Jorge Mario Bergoglio. Một tiểu sử trí thức. Biện chứng và thần bí” do nhà xuất bản Jaca Book ấn hành.

XEM TIẾP

Scripture Reflections on Sundays and Feast Days

30 Sun. / Ord. A: To love God and Neighbor, one must love self

Thứ năm, 26 Tháng 10 2017  |  John Tran Binh Trong
30 Sun. / Ord. A: To love God and Neighbor, one must love self

30 Sunday of the Year A

Ez 22:21-27; 1Thes 1:5-10; Mt 22:34-40

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be publishe...

XEM TIẾP

Liên Lạc (Contact Us)

Email: mucvuvanbut@yahoo.com
  mucvuvanbut@gmail.com
Tel: 571-242-1978
Website: www.mucvuvanbut.net

 

Bạn từ đâu tới / Where are you from ● Từ / From 09.09.2009 - Đến / To 02.02.2012

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Khách (Visitors)

001095160
Hôm nay (Today)
Hôm qua (Yesterday)
Tuần này (this week)
Tháng này (this month)
Từ (from) 01.01.2009
7357
7939
52491
138050
1095160