LeSonHANhận được ai tín Linh mục Phêrô Lê Sơn Hà mới qua đời tại Canoga Park, California,Thứ Tư 26 Tháng 10, 2016, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Chương trình Cầu Nguyện và Lễ  An táng để độc giả cùng thông hiệp trong tâm tình và lời cầu nguyện cho Linh hồn Cha Phêrô.

Chương trình cầu nguyện & Lễ An táng được xép như sau:

(Trích từ Vietcatholic)

- Thăm viếng cầu nguyện lúc 7 giờ 30 chiều ngày thứ năm 03 tháng 11-2016.

- Thánh lễ an táng lúc 8 giờ 30 sáng ngày thứ bảy 05 tháng 11-2016

tại Giáo xứ Our Lady of Peace Church - Tổng Giáo phận Los Angeles, 15444 Nordhoff St,

North Hill, CA. 91343.

-Linh cữu sẽ được đưa về chôn cất tại cố hương, Giáo Phận Long Xuyên - Việt Nam.

Vài dòng tiểu sử về Linh mục Lê Sơn Hà

(Trích từ Kỉ Yếu La Vang 2006, Liên Đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kì)

-          15/03/1948: Sinh quán tại Việt Nam

-          Năm 1974  : Thụ Phong linh mục cho Giáo Phận Long Xuyên

-          Năm 1990  : Phó xứ Our Lady of the Assumption, Claremont, CA

-          1996-2002 : Phó xứ St Pius, Santa Fe Spring, CA

-          2006- ?      : Phó xứ Saint Charles Borromeo, North Hollywood, CA

Cha còn phục vụ tại một số Cộng Đoàn VN thuộc Tổng Giáo Phận Los, Angeles, CA

Phân Ưu & Nguyện Cầu

Mục Vụ Văn Bút

-----------------------------------------------

Bổ Túc ngày 01-11-2016: Mục Vụ Văn Bút cho bổ túc mấy điểm về Lm Lê Sơn Hà do Lm Gioan Martin Trần Chí Hiếu, Đại Diện Liên Lạc-Tổng Giáo Phận Los Angeles, cung cấp như sau về

Tiểu sử Lm Lê Sơn Hà:

-          Sinh ngày 15- 03-1947 tại Long Xuyên

-          Thụ Phong Linh mục: 30- 04-1974 thuộc Giáo Phận Long Xuyên

Chương trình Cầu nguyện:

-          7 giờ 30 chiều Thứ Năm 3 - 11- 2016

-          8 giờ chiều Thứ Sáu 4 - 11 - 2016

tại Giáo Xứ Our Lady of Peace Church - Tổng Giáo Phận Los Angeles

15444 Norhoff Street, North Hills, CA 91343

Thánh Lễ An Táng:

-          9 giờ sáng Thứ Bảy 5 – 11 - 2016

tại Giáo Xứ Our Lady of Peace Church-Tổng Giáo Phận Los Angeles.

15444 Nordhoff Street, North Hills, CA 91343

Sau đó Linh Cửu sẽ đươc di quan và an nghỉ tại Giáo Phận Long Xuyên, Việt Nam.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch